Ocjena mjeseca, sezone, godine


Odaberite

Odstupanje srednje mjesečne temperature zraka za srpanj 2023.

Odstupanja srednje temperature zraka u srpnju 2023. u odnosu na normalu 1991. – 2020. nalaze se u rasponu od 1,0 °C (Varaždin) do 2,1 °C (Zavižan). Temperatura zraka bila je viša od prosjeka na svim postajama.

Prema raspodjeli percentila, temperaturne prilike u Hrvatskoj za srpanj 2023. godine opisane su sljedećim kategorijama: toplo (veći dio središnje Hrvatske izuzev okolice Puntijarke, dio gorske Hrvatske, Istra, sjeverno Hrvatsko primorje, šire makarsko područje) i vrlo toplo (istočna Hrvatska, dio središnje Hrvatske, veći dio gorske Hrvatske, južno Hrvatsko primorje izuzev okolice Makarske).Odstupanje količine oborine za srpanj 2023.

Odstupanja količine oborine u srpnju 2023. godine u odnosu na normalu 1991. – 2020. nalaze u rasponu od 10 % višegodišnjeg prosjeka na postaji Split-Marjan (2,5 mm), do 345 % u Pločama (101,0 mm). Analiza odstupanja količina oborine za srpanj 2023. izraženih u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka pokazuje da su količine oborine na većini postaja bile iznad prosjeka.

Oborinske prilike u srpnju 2023. godine izražene percentilima detaljnije su opisane sljedećim kategorijama: sušno (otok Lastovo), normalno (istočna i dio središnje Hrvatske, dio gorske Hrvatske, gotovo čitavo južno Hrvatsko primorje), kišno (velik dio središnje i gorske Hrvatske, dijelovi otoka sjevernog Hrvatskog primorja, Pelješac), vrlo kišno (dio središnje Hrvatske oko Zagreba, sjeverni dio gorske Hrvatske, Istra, otok Rab, šira okolica Ploča) i ekstremno kišno (šire riječko područje).