Ocjena mjeseca, sezone, godine


Odaberite

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA SRPANJ 2015.

Srednja mjesečna temperatura zraka za srpanj 2015. godine bila je u cijeloj Hrvatskoj iznad višegodišnjeg prosjeka (1961. - 1990.) na što ukazuju pozitivne anomalije srednje mjesečne temperature zraka. Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od 2,8 °C (Daruvar) do 4,6 °C (Rijeka).

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za srpanj 2015. godine opisane su dominantnom kategorijom ekstremno toplo (cijela Hrvatska).


ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA SRPANJ 2015.

Analiza količina oborine za srpanj 2015. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961. - 1990.) pokazuje da su količine oborine bile većinom ispod višegodišnjeg prosjeka izuzevši Knin i Varaždin gdje je taj prosjek premašen. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za srpanj 2015. godine nalaze u rasponu od 0 % višegodišnjeg prosjeka u Hvaru (0,0 mm) i Lastovu (0,0 mm) do 115 % tog prosjeka u Kninu (53,4 mm).

Oborinske prilike u Hrvatskoj za srpanj 2015. godine opisane su sljedećim kategorijama: vrlo sušno (šire područje Siska i Slavonskog Broda), sušno (dio sjevernog, srednjeg i južnog Jadrana, dio središnje i istočne Hrvatske te šire područje Gospića) i normalno (preostali dio Hrvatske).