Ocjena mjeseca, sezone, godine


Odaberite

ODSTUPANJE SREDNJE TEMPERATURE ZRAKA ZA SRPANJ 2012.

Analiza temperaturnih anomalija za srpanj 2012. godine pokazuje da su u cijeloj Hrvatskoj srednje mjesečne temperature zraka bile više od višegodišnjeg prosjeka 1961. - 1990. Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od 2,7 °C u Varaždinu do 4,7 °C u Slavonskom Brodu.

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za srpanj 2012. godine opisane su dominantnom kategorijom ekstremno toplo.


ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA SRPANJ 2012.

Analiza količina oborine za srpanj 2012. godine koje su izražene u % višegodišnjeg prosjeka (1961. - 1990.) pokazuje da su, izuzevši Lastovo, količine oborine bile ispod višegodišnjeg prosjeka. Količine oborine za srpanj 2012. godine nalaze se u rasponu od 2 % višegodišnjeg prosjeka u Rijeci (2,0 mm) do 178 % tog prosjeka u Lastovu (28,7 mm).

Oborinske prilike u Hrvatskoj za srpanj 2012. godine opisane su sljedećim kategorijama: normalno (dio istočne i sjeverne Hrvatske te dio srednjeg i južnog Jadrana s pripadnim zaleđem), kišno (Lastovo), sušno (dio središnje Hrvatske, veći dio sjevernog Jadrana s pripadnim zaleđem te šire područje Splita), vrlo sušno (šire područje Bjelovara, Siska i Slavonskog Broda te dio sjevernog Jadrana) i ekstremno sušno (šire područje Poreča i Rijeke).