Ocjena mjeseca, sezone, godine


Odaberite

ODSTUPANJE SREDNJE TEMPERATURE ZRAKA ZA LIPANJ 2013. GODINE

Analiza temperaturnih anomalija za lipanj 2013. godine pokazuje da su gotovo u cijeloj Hrvatskoj srednje mjesečne temperature zraka bile iznad višegodišnjeg prosjeka 1961. - 1990. Izuzetak čini Knin gdje je srednja mjesečna temperatura zraka bila neznatno niža od višegodišnjeg prosjeka. Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od -0,2 °C u Kninu do 1,7 °C u Pargu.

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za lipanj 2013. godine opisane su sljedećom kategorijama: normalno (dio istočne Hrvatske, šire područje Pazina, Šibenika i Knina te dio južnog Jadrana), vrlo toplo (dio sjevernog Jadrana, šire područje Gospića te dio sjeverozapadne Hrvatske) i toplo (preostali dio Hrvatske).


ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA LIPANJ 2013. GODINE

Analiza količina oborine za lipanj 2013. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961. - 1990.) pokazuje da su količine oborine bile većinom ispod višegodišnjeg prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za lipanj 2013. godine nalaze u rasponu od 17 % višegodišnjeg prosjeka u Komiži (8,0 mm) do 173 % tog prosjeka u Kninu (153,3 mm).

Oborinske prilike u Hrvatskoj za lipanj 2013. godine opisane su sljedećim kategorijama: ekstremno sušno (šire područje Karlovca), vrlo sušno (dio središnje Hrvatske), sušno (dio istočne Hrvatske, dio sjevernog i južnog Jadrana te šire područje Varaždina i Zagreba), kišno (šire područje Zadra), vrlo kišno (okolica Knina) i normalno (preostali dio Hrvatske).