Ocjena mjeseca, sezone, godine


Odaberite

Odstupanje srednje mjesečne temperature zraka za svibanj 2020.

Odstupanja srednje temperature zraka u svibnju 2020. u odnosu na normalu 1981. – 2010. nalaze se u rasponu od -1,8 °C (Osijek) do 0,9 °C (Rab, Mali Lošinj, Dubrovnik). Na postajama istočne, središnje i gorske Hrvatske te na primorskoj postaji Senj temperatura zraka je bila niža od višegodišnjeg prosjeka, dok je na ostalim primorskim postajama bila prosječna ili viša od prosjeka.

Prema raspodjeli percentila, temperaturne prilike u Hrvatskoj za svibanj 2020. godine opisane su sljedećim kategorijama: hladno (istočna Hrvatska, središnja Hrvatska izuzev okolice Zagreba i Zagorja, okolica Ogulina) i normalno (gorska i primorska Hrvatska).Odstupanje količine oborine za svibanj 2020.

Odstupanja količine oborine u svibnju 2020. godine u odnosu na normalu 1981. – 2010. nalaze se u rasponu od 25 % višegodišnjeg prosjeka u Malom Lošinju gdje je palo 15,2 mm oborine, do 141 % na postaji Zagreb - Maksimir (96,7 mm). Analiza odstupanja količina oborine za svibanj 2020. izraženih u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka pokazuje da su količine oborine bile iznad prosjeka na postajama Gradište, Slavonski Brod, Bjelovar, Sisak, Zagreb - Maksimir, Puntijarka, Karlovac, Ogulin i Hvar dok su na svim ostalima bile ispod višegodišnjeg prosjeka.

Oborinske prilike u Hrvatskoj u svibnju 2020. godine izražene percentilima, su bile normalne na većem dijelu teritorija. Detaljnije su opisane sljedećim kategorijama: vrlo sušno (okolica Malog Lošinja), sušno (većina otoka kvarnerskog područja, Velebit i dio Like, dio sjeverne Dalmacije oko Zadra, dio srednje Dalmacije, Pelješac), kišno (šire područje između Zagreba i Karlovca) i normalno (ostatak teritorija).