Ocjena mjeseca, sezone, godine


Odaberite

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA SVIBANJ 2019.

Negativne vrijednosti temperaturnih anomalija za svibanj 2019. pokazuju da je na svim analiziranim postajama srednja mjesečna temperatura zraka bila niža od višegodišnjeg prosjeka (1981. ‒ 2010.). Anomalije srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od -3,4 °C (Zavižan) do -2,0 °C (Dubrovnik).

Apsolutna maksimalna temperatura zraka za svibanj 2019. bila je niža od odgovarajućeg prosjeka (1981. – 2010.) na svim analiziranim postajama. Odstupanja su se nalazila u rasponu od -4.7 °C (Pazin) do -1.8 °C (Zagreb-Grič). Usporedba s raspoloživim nizom analiziranih postaja pokazuje da u svibnju 2019. godine nije bilo rekordnih vrijednosti apsolutne maksimalne temperature zraka (tablica 1).

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za svibanj 2019. godine opisane su dominantnom kategorijom vrlo hladno (gotovo cijela Hrvatska) dok se šire područje Daruvara i Knina te dio južnog Jadrana nalazi u kategoriji ekstremno hladno.ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA SVIBANJ 2019.

Analiza količina oborine za svibanj 2019. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1981. – 2010.) pokazuje da su količine oborine bile iznad višegodišnjeg prosjeka na svim analiziranim postajama. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za svibanj 2019. godine nalaze u rasponu od 153 % višegodišnjeg prosjeka u Kninu (128,3 mm) do 366 % tog prosjeka u Pazinu (295,1 mm).

U tablici 2 prikazana je usporedba broja dana s dnevnom količinom oborine ≥ 0.1 mm (kišni dan) za svibanj 2019. s maksimalnim i minimalnim brojem takvih dana prema raspoloživom nizu. Broj dana s dnevnom količinom oborine ≥ 0,1 mm u svibnju 2019. bio je veći od višegodišnjeg prosjeka na svim analiziranim postjama. U Dubrovniku je broj kišnih dana u svibnju 2019. nadmašio maksimalni broj kišnih dana u raspoloživom nizu postaje Dubrovnik dok je na postajama Zagreb-Maksimir i Parg bio jednak maksimalnom broju kišnih dana prema raspoloživom nizu dotičnih postaja. Drugim riječima, postaje Dubrovnik, Zagreb-Maksimir i Parg imale su rekordan broj kišnih dana u svibnju 2019. godine. Najveća dnevna količina oborine u svibnju 2019. izmjerena je 13. svibnja u Ogulinu i iznosila je 93,7 mm. Postaja Zavižan imala je najveću mjesečnu količinu oborine u svibnju 2019. i iznosila je 376,0 mm. Navedena vrijednost je veća od višegodišnjeg prosjeka mjesečnih količina oborine za Zavižan (153,0 mm). Prema raspoloživom nizu postaje Zavižan proizlazi da je najveća mjesečna količina oborine za mjesec svibanj zabilježena u svibnju 1984. (325.7 mm). Slijedom navedenog proizlazi da u svibnju 2019. mjesečna količina oborine postaje Zavižan je svibanjski rekord postaje Zavižan budući da je nadmašila maksimalnu mjesečnu količinu oborine u raspoloživom nizu dotične postaje. U tablici 3 navedne su i ostale glavne meteorološke postaje s rekordnim svibanjskim količinama oborine. Ova analiza nije provedena na svim postajama u Republici Hrvatskoj iako je bilo rekordnih količina oborine i na klimatološkim postajama, npr. Poreč (mjesečna količina za svibanj 2019. iznosi 209,4 mm dok maksimalna mjesečna količina oborine prema raspoloživom nizu iznosi 184,7 mm, svibanj 2006.).

Oborinske prilike u Hrvatskoj za svibanj 2019. godine opisane su sljedećim kategorijama: kišno (šire područje Senja, Zagreba, Knina i Šibenika), ekstremno kišno (dio sjevernog, srednjeg i južnog Jadrana, šire područje Karlovca, Ogulina i Daruvara te dio sjeverne i središnje Hrvatske ) i vrlo kišno (preostali dio Hrvatske).