Ocjena mjeseca, sezone, godine


Odaberite

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA SVIBANJ 2018.

Pozitivne temperaturne anomalije za svibanj 2018. pokazuju da je na svim analiziranim postajama srednja mjesečna temperatura zraka bila iznad višegodišnjeg prosjeka (1961. - 1990.). Anomalije srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od 1,9 °C (Knin) do 4,2 °C (Bjelovar i Senj).

Odstupanja apsolutne maksimalne temperature zraka za svibanj 2018. bila su viša od odgovarajućeg prosjeka (1961. - 1990.), a nalazila su se u rasponu od 0,5 °C (Osijek) do 4,7 °C (Lastovo). Usporedba s raspoloživim nizom analiziranih postaja pokazuje da u svibnju 2018. godine nije bilo rekordnih vrijednosti apsolutne maksimalne temperature zraka (tablica 1).

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za svibanj 2018. godine opisane su dominantnom kategorijom ekstremno toplo (gotovo cijela Hrvatska) dok se Zavižan te šire područje Gospića, Knina i Daruvara nalazi u kategoriji vrlo toplo.


ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA SVIBANJ 2018.

Analiza količina oborine za svibanj 2018. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961. - 1990.) pokazuje da su količine oborine bile na podjednakom broju postaja ispod odnosno iznad višegodišnjeg prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za svibanj 2018. godine nalaze u rasponu od 42 % višegodišnjeg prosjeka u Bjelovaru (32,5 mm) do 244 % tog prosjeka u Kninu (218,0 mm). Postaja Knin imala je rekordnu mjesečnu količinu oborine tj. mjesečna količina oborine za svibanj 2018. (218,0 mm) nadmašila je naveću mjesečnu količinu oborine u raspoloživom nizu dotične postaje (194,0 mm, svibanj 1978.)

Oborinske prilike u Hrvatskoj za svibanj 2018. godine opisane su sljedećim kategorijama: sušno (šire područje Bjelovara, Osijeka i Ogulina), kišno (dio sjevernog i srednjeg Jadrana te šire područje Siska i Slavonskog Broda), vrlo kišno (dio sjevernog i srednjeg Jadrana), ekstremno kišno (šire područje Knina) i normalno (preostali dio Hrvatske).