Ocjena mjeseca, sezone, godine


Odaberite

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA SVIBANJ 2017.

Pozitivne temperaturne anomalije za svibanj 2017. pokazuju da je na svim analiziranim postajama srednja mjesečna temperatura zraka bila iznad višegodišnjeg prosjeka (1961. - 1990.). Anomalije srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od 0,7 °C (Šibenik) do 2,2 °C (Zagreb-Grič).

Odstupanja apsolutne maksimalne temperature zraka za svibanj 2017. bila su većinom viša od odgovarajućeg prosjeka (1961. - 1990.), a nalazila su se u rasponu od -0,4 °C (Knin) do 3,6 °C (Ogulin). Usporedba s raspoloživim nizom analiziranih postaja pokazuje da u svibnju 2017. godine nije bilo rekordnih vrijednosti apsolutne maksimalne temperature zraka (tablica 1).

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za svibanj 2017. godine opisane su dominantnom kategorijom toplo (gotovo cijela Hrvatska), vrlo toplo (dio sjevernog i srednjeg Jadrana, okolica Parga i šire područje Zagreba) i normalno (dio istočne Hrvatske i šire područje Šibenika).


ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA SVIBANJ 2017.

Analiza količina oborine za svibanj 2017. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961. - 1990.) pokazuje da su količine oborine bile većinom ispod višegodišnjeg prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za svibanj 2017. godine nalaze u rasponu od 41 % višegodišnjeg prosjeka u Kninu (36,7 mm) do 239 % tog prosjeka u Slavonskom Brodu (174,6 mm).

Oborinske prilike u Hrvatskoj za svibanj 2017. godine opisane su sljedećim kategorijama: vrlo kišno (šire područje Slavonskog Broda), sušno (šire područje Gospića, Knina, Parga, Zagreba i Daruvara) i normalno (preostali dio Hrvatske).