Ocjena mjeseca, sezone, godine


Odaberite

Odstupanje srednje mjesečne temperature zraka za travanj 2023.

Odstupanja srednje temperature zraka u travnju 2023. u odnosu na normalu 1991. – 2020. nalaze se u rasponu od -2,1 °C (Puntijarka) do -0,5 °C (Mali Lošinj, Dubrovnik). Na svim postajama temperatura zraka je bila niža od prosječne.

Prema raspodjeli percentila, temperaturne prilike u Hrvatskoj za travanj 2023. godine opisane su sljedećim kategorijama: hladno (gotovo cijela Hrvatska osim dijelova obale) i normalno (kvarnersko područje, zadarsko područje i dio sjevernodalmatinskih otoka, dio srednje i južna Dalmacija).Odstupanje količine oborine za travanj 2023.

Odstupanja količine oborine u travnju 2023. godine u odnosu na normalu 1991. – 2020. nalaze u rasponu od 36 % višegodišnjeg prosjeka u Komiži (22,7 mm), do 251 % u Osijeku (127,7 mm). Analiza odstupanja količina oborine za travanj 2023. izraženih u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka pokazuje da su količine oborine na većini postaja bile iznad prosjeka.

Oborinske prilike u travnju 2023. godine izražene percentilima detaljnije su opisane sljedećim kategorijama: vrlo sušno (otok Vis), sušno (dijelovi Brača, Hvara i Korčule), normalno (dio istočne Hrvatske, gorska Hrvatska, Kvarner, veći dio južnog Hrvatskog primorja), kišno (dio istočne Hrvatske, središnja Hrvatska, Istra, otok Lošinj, šire zadarsko područje), vrlo kišno (šire osječko područje, okolica Križevaca) i ekstremno kišno (okolica Osijeka).