Ocjena mjeseca, sezone, godine


Odaberite

ODSTUPANJE SREDNJE TEMPERATURE ZRAKA ZA TRAVANJ 2013.

Analiza temperaturnih anomalija za travanj 2013. godine pokazuje da su u cijeloj Hrvatskoj srednje mjesečne temperature zraka bile iznad višegodišnjeg prosjeka 1961. - 1990. Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od 1,5 °C u Daruvaru do 2,7 °C u Splitu (Marjan).

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za travanj 2013. godine opisane su sljedećom kategorijama: toplo (šire područje Knina i Ogulina, istočna Hrvatska), ekstremno toplo (dio srednjeg i južnog Jadrana) i vrlo toplo (preostali dio Hrvatske).


ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA TRAVANJ 2013.

Analiza količina oborine za travanj 2013. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961. - 1990.) pokazuje da su količine oborine bile većinom ispod višegodišnjeg prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za travanj 2013. godine nalaze u rasponu od 40 % višegodišnjeg prosjeka u Pazinu (37,4 mm) do 158 % tog prosjeka u Dubrovniku (143,2 mm).

Oborinske prilike u Hrvatskoj za travanj 2013. godine opisane su sljedećim kategorijama: sušno (šire područje Ogulina te dio sjevernog Jadrana), vrlo sušno (dio sjevernog Jadrana), kišno (šire područje Senja i Dubrovnika, dio sjevernog i srednjeg Jadrana te zaleđa) i normalno (preostali dio Hrvatske).