Ocjena mjeseca, sezone, godine


Odaberite

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA OŽUJAK 2020.

Na gotovo svim analiziranim postajama srednja mjesečna temperatura zraka za ožujak 2020. godine premašila je višegodišnji prosjek (1981. – 2010.). Temperaturne anomalije nalazile su se u rasponu od -0,1 °C (Zavižan) do 1,3 °C (Bjelovar).

Usporedba s raspoloživim nizom analiziranih postaja pokazuje da u ožujku 2020. godine nije bilo rekordnih vrijednosti apsolutne maksimalne temperature zraka (tablica 1).

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za ožujak 2020. godine opisane su dominantnom kategorijom normalno dok se dijelovi sjevernog, srednjeg i južnog Jadrana nalaze u kategoriji toplo.ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA OŽUJAK 2020.

Analiza količina oborine za ožujak 2020. koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1981. – 2010.) pokazuje da su količine oborine bile ispod višegodišnjeg prosjeka izuzevši postaju Pazin gdje je bila iznad prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za ožujak 2020. nalaze u rasponu od 24 % višegodišnjeg prosjeka na postaji Split-Marjan (14,9 mm) do 122 % tog prosjeka u Pazinu (85,1 mm).

Oborinske prilike u Hrvatskoj za ožujak 2020. godine opisane su sljedećim kategorijama: vrlo sušno (šire područje Karlovca i Šibenika), sušno (šire područje Siska i Dubrovnika, dio sjevernog Jadrana te dio srednjeg Jadrana i zaleđa) i normalno (preostali dio Hrvatske).