Ocjena mjeseca, sezone, godine


Odaberite

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA VELJAČU 2019.

U ovoj analizi klimatskih anomalija sve usporedbe se odnose na novu klimatsku normalu tj. na tridesetogodišnje razdoblje (1981. - 2010.) godina. Na svim analiziranim postajama srednja mjesečna temperatura zraka za veljaču 2019. godine bila je viša od višegodišnjeg prosjeka (1981. – 2010.). Anomalije srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od 1,2 °C (Komiža) do 3,6 °C (Parg).

Na svim analiziranim postajama u veljači 2019. godine nije bilo rekordnih vrijednosti apsolutne minimalne temperature zraka (tablica 1).

U veljači 2019. godine na nekoliko postaja bilo je rekordnih vrijednosti apsolutne maksimalne temperature zraka (Bjelovar, Sisak, Zagreb-Grič, Zagreb-Maksimir i Varaždin) tj. najviša izmjerena temperatura zraka u veljači 2019. je premašila ili bila jednaka maksimalnoj temperaturi zraka za veljaču u raspoloživom nizu navedenih postaja (tablica 2).

Toplinske prilike u Hrvatskoj za veljaču 2019. godine opisuju kategorije toplo i vrlo toplo, dobivene na osnovi razdiobe percentila. Dominirala je kategorija je toplo dok je šire područje Rijeke i Zadra svrstano u kategoriju vrlo toplo.ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA VELJAČU 2019.

Analiza količina oborine za veljaču 2019. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1981. - 2010.) pokazuje da su količine oborine bile većinom ispod spomenutog višegodišnjeg prosjeka izuzevši nekoliko postaja (Pazin, Parg, Poreč i Rijeka). Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za veljaču 2019. godine nalaze u rasponu od 14 % višegodišnjeg prosjeka u Lastovu (8,2 mm) do 249 % tog prosjeka u Pazinu (151,2 mm). Dana 3. veljače 2019. na postaji Pazin izmjerena je rekordna dnevna količina oborine (97,2 mm) budući da premašuje najveću dnevnu količinu oborine prema raspoloživom nizu (1961. - 2018.) postaje Pazin (82,4 mm, 13. veljače 1972.)

Oborinske prilike u Hrvatskoj za veljaču 2019. godine opisane su sljedećim kategorijama: normalno (šire područje Varaždina i Dubrovnika, istočna Hrvatska, dio središnje Hrvatske kao i dio sjevernog Jadrana i zaleđa), vrlo kišno (šire područje Pazina), vrlo sušno (šire područje Ogulina i Splita) i sušno (preostali dio Hrvatske).