Ocjena mjeseca, sezone, godine


Odaberite

ODSTUPANJE SREDNJE TEMPERATURE ZRAKA U VELJAČI 2012.

Analiza temperaturnih anomalija za veljaču 2012. godine pokazuje da su u cijeloj Hrvatskoj srednje mjesečne temperature zraka bile niže od višegodišnjeg prosjeka 1961. - 1990. Temperaturna odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od -6,5 °C na Zavižanu do -1,8 °C u Dubrovniku.

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za veljaču 2012. godine svrstane su u tri kategorije: hladno (šire područje Varaždina i Zagreba, okolica Dubrovnika), ekstremno hladno (Zavižan, te šire područje Knina i Šibenika) i vrlo hladno (preostali dio Hrvatske).


ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE U VELJAČI 2012.

Analiza količina oborine za veljaču 2012. godine koje su izražene u % višegodišnjeg prosjeka (1961. - 1990.) pokazuje da su količine oborine u cijeloj Hrvatskoj bile većinom ispod prosjeka, izuzevši neke postaje u kontinentalnom dijelu Hrvatske (Karlovac, Sisak, Slavonski Brod i Osijek), te Dubrovnik, Hvar, Lastovo i Vis na Jadranu. Odstupanja za veljaču 2012. godine su u rasponu od 12 % višegodišnjeg prosjeka u Šibeniku (7,5 mm) do 229 % tog prosjeka u Komiži (192,6 mm).

Oborinske prilike u Hrvatskoj za veljaču 2012. godine opisane su sljedećim kategorijama: kišno (Lastovo), vrlo kišno (Komiža i Dubrovnik), sušno (Mali Lošinj, Poreč, Varaždin i Gospić), vrlo sušno (dio sjevernog i srednjeg Jadrana) i normalno (preostali dio Hrvatske).

U veljači 2012. godine na većini postaja zabilježeni su dani sa snježnim pokrivačem ≥ 1 cm. U Rijeci, te na otocima južnog Jadrana (Hvar, Lastovo i Vis) nije zabilježen niti jedan dan sa snježnim pokrivačem. Broj dana sa snježnim pokrivačem ≥ 1cm kretao se od 1 dan (Dubrovnik i Pazin) do 29 dana (Gospić, Ogulin, Parg, Puntijarka i Zavižan). Maksimalne visine snijega iznosile su 120 cm na Zavižanu, slijedi 60 cm u Ogulinu, 47 cm u Gospiću, 44 cm u Karlovcu i Osijeku itd.