Ocjena mjeseca, sezone, godine


Odaberite

ODSTUPANJE SREDNJE TEMPERATURE ZRAKA ZA PROSINAC 2012.

Analiza temperaturnih anomalija za prosinac 2012. godine pokazuje da su u Hrvatskoj srednje mjesečne temperature zraka bile na podjednakom broju postaja ispod odnosno iznad višegodišnjeg prosjeka 1961. - 1990. U Malom Lošinju srednja mjesečna temperatura zraka bila je jednaka višegodišnjem prosjeku. Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od -0,9 °C (Zavižan) do 0,9 °C (Gospić).

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za prosinac 2012. godine opisane su dominantnom kategorijom normalno izuzevši šire područje Dubrovnika koje svrstano u kategoriju hladno.


ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA PROSINAC 2012.

Analiza količina oborine za prosinac 2012. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961. - 1990.) pokazuje da su količine oborine na većini analiziranih postaja bile iznad višegodišnjeg prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za prosinac 2012. godine nalaze u rasponu od 93 % višegodišnjeg prosjeka u Varaždinu (54,2 mm) do 216 % tog prosjeka u Hvaru (196,2 mm).

Oborinske prilike u Hrvatskoj za prosinac 2012. godine opisane su sljedećim kategorijama: vrlo kišno (dio istočne Hrvatske te dijelovi srednjeg i južnog Jadrana), kišno (dio središnje Hrvatske te dijelovi sjevernog, srednjeg i južnog Jadrana) i normalno (preostali dio Hrvatske).