Ocjena mjeseca, sezone, godine


Odaberite

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA LISTOPAD 2020.

Odstupanja srednje temperature zraka u listopadu 2020. u odnosu na normalu 1981. – 2010. bila su u rasponu od -0.7 °C (Knin, Pazin, Komiža) do 1,7 °C (Bjelovar). Većina postaja istočne, središnje i gorske Hrvatske (izuzev Zavižana) bile su toplije od višegodišnjeg prosjeka. Većina postaja hrvatskog primorja bile su hladnije od višegodišnjeg prosjeka s izuzetkom Zadra gdje je temperatura bila prosječna te Lastova i Dubrovnika koji su bili neznatno topliji.

Prema raspodjeli percentila, temperaturne prilike u Hrvatskoj za listopad 2020. godine opisane su sljedećim kategorijama: normalno (okolica Bilogore, jugozapadni dio središnje Hrvatske, gorska Hrvatska i hrvatsko primorje) i toplo (istočna i veći dio središnje Hrvatske).ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA LISTOPAD 2020.

Odstupanja količine oborine u listopadu 2020. godine u odnosu na normalu 1981. – 2010. nalaze se u rasponu od 60 % višegodišnjeg prosjeka u Lastovu gdje je palo 41,5 mm oborine, do 384 % u Senju gdje je palo čak 526,9 mm oborine. Analiza odstupanja količina oborine za listopad 2020. izraženih u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka pokazuje da su količine oborine u Lastovu, Pločama i Dubrovniku bile ispod, dok su na većini postaja bile iznad višegodišnjeg prosjeka.

Oborinske prilike u Hrvatskoj u listopadu 2020. godine izražene percentilima bile su kišne do ekstremno kišne na većem dijelu teritorija. Detaljnije su opisane sljedećim kategorijama: normalno (srednja i južna Dalmacija izuzev Visa i okolice Makarske), kišno (istočna Hrvatska, šire područje oko Siska, veći dio gorske Hrvatske, Istra, najjužniji dio sjeverne Dalmacije i zaleđa), vrlo kišno (središnja Hrvatska izuzev okolice Siska, dijelovi Gorske Hrvatske, dio kvarnerskih otoka, sjeverna Dalmacija i zaleđe) i ekstremno kišno (okolica Senja, dio Krka, Rab i šire područje Knina).