Ocjena mjeseca, sezone, godine


Odaberite

ODSTUPANJE SREDNJE TEMPERATURE ZRAKA ZA LISTOPAD 2012.

Analiza temperaturnih anomalija za listopad 2012. godine pokazuje da su u cijeloj Hrvatskoj srednje mjesečne temperature zraka bile više od višegodišnjeg prosjeka 1961. - 1990. Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od 0,1 °C (Daruvar) do 1,6 °C (Lastovo, Zavižan).

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za listopad 2012. godine opisane su sljedećim kategorijama: normalno (dio središnje Hrvatske, istočna Hrvatska te dio srednjeg Jadrana s pripadnim zaleđem) i toplo (preostali dio Hrvatske).


ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA LISTOPAD 2012.

Analiza količina oborine za listopad 2012. godine koje su izražene u % višegodišnjeg prosjeka (1961. - 1990.) pokazuje da su količine oborine većinom bile iznad višegodišnjeg prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za listopad 2012. godine nalaze u rasponu od 39 % višegodišnjeg prosjeka u Lastovu (28,5 mm) do 232 % tog prosjeka u Malom Lošinju (210,8 mm).

Oborinske prilike u Hrvatskoj za listopad 2012. godine opisane su sljedećim kategorijama: kišno (istočna Hrvatska, dio sjeverozapadne i središnje Hrvatske, dio sjevernog Jadrana i zaleđa te šire područje Splita), vrlo kišno (šire područje Rijeke i Hvara) i normalno (preostali dio Hrvatske).