Ocjena mjeseca, sezone, godine


Odaberite
ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA SIJEČANJ 2017.

Na svim analiziranim postajama srednja mjesečna temperatura zraka za siječanj 2017. godine bila je ispod višegodišnjeg prosjeka (1961. - 1990.) na što ukazuje negativan predznak temperaturnih anomalija. Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od -4,3 °C (Daruvar) do -2,1 °C (Poreč). U prvoj dekadi siječnja 2017. godine na nekim postajama (Komiža, Makarska, Split aerodrom i Dubrovnik aerodrom) zabilježene su rekorne vrijednosti minimalne dnevne temperature zraka budući da su premašeni apsolutni minimumi navedenih postaja (tablica 1 i 2).

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za siječanj 2017. godine opisane su sljedećim kategorijama: vrlo hladno (istočna Hrvatska, sjeverni, srednji i dio južnog Jadrana), ekstremno hladno (šire područje otoka Hvara) i hladno (preostali dio Hrvatske).


ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA SIJEČANJ 2017.

Analiza količina oborine za siječanj 2017. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961. - 1990.) pokazuje da su količine oborine bile većinom ispod višegodišnjeg prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za siječanj 2017. godine nalaze u rasponu od 34 % višegodišnjeg prosjeka u Poreču (23,8 mm) do 147 % tog prosjeka u Komiži (155,7 mm) i Lastovu (123,6 mm).

Oborinske prilike u Hrvatskoj za siječanj 2017. godine opisane su dominanstnom kategorijom normalno dok je dio sjevernog Jadrana svrstan u kategoriju sušno, a dio južnog Jadrana u kategoriju kišno.

Broj dana sa snježnim pokrivačem ≥ 1 cm u siječnju 2017. godine kretao se od 1 (Dubrovnik) do 31 (Puntijarka). Maksimalna visina snježnog pokrivača izmjerena je na Zavižanu i iznosila je 74 cm.