Publikacije


Agroklimatski atlas Hrvatske

Naslovnica

Proizvodnja hrane kao i sam opstanak mnogih biljnih i životinjskih vrsta uslijed klimatskih promjena te onečišćenja atmosfere, tla i voda postaju sve više i više ugroženi. Iz tog razloga praćenje agroklimatskih elemenata koji direktno utječu na rast, razvoj i prinos biljaka od izuzetne je važnosti. Agroklimatski atlas Hrvatske predstavlja iznimno vrijedan rad koji na jednom mjestu obuhvaća sve agroklimatske elemente te daje njihov tablični i kartografski prikaz na području Republike Hrvatske. Ovo je prvi agroklimatske atlas Hrvatske, a u njemu su obrađena dva tridesetogodišnja razdoblja, 1991.–2020. i 1981. –2010. (karte i tablice za starije klimatološko razdoblje, 1981. –2010. prikazane su samo u digitalnom obliku).

Atlas se sastoji od šest poglavlja. Nakon povijesnog pregleda u prvom poglavlju slijedi drugo poglavlje u kojem je prikazana prostorna razdioba agroklimatskih parametara i indeksa koji se baziraju na temperaturi zraka (negativne i pozitivne temperaturne sume ze određeni temperaturni prag, Huglinov indeks, indeks hladnih noći, maksimalna duljina trajanja toplih i hladnih razdoblja u zraku te najraniji i najkasniji datumi s temperaturom zraka ispod 0 °C. U trećem poglavlju analizirana je temperatura tla na različitim dubinama (2, 5, 10 i 20 cm), maksimalna duljina trajanja toplih i hladnih razdoblja u tlu te maksimalna dubina smrzavanja. Tema četvrtog poglavlja su komponente vodne ravnoteže prema Palmerovom modelu (potencijalna i stvarna evapotranspiracija, sadržaj vode u tlu, gubitak vode iz tla, procjeđivanje i otjecanje) kao i maksimalna trajanja kišnih i sušnih razdoblja iznad, tj. ispod tri oborinska praga 1, 5 i 10 mm. Peto poglavlje bavi se indeksima meteorološke opasnosti od nastanka požara raslinja (pokazatelj vlažnosti finog goriva, indeks početnog širenja vatre, indeks ukupnog goriva, indeks meteorološke opasnosti od požara raslinja te srednje mjesečne i sezonske žestine) koji su određeni prema kanadskom modelu Fire Weather Index (FWI). U posljednjem poglavlju opisana je metoda prostorne interpolacije te je dan pregled mjera uspješnosti interpolacijskog modela.

Atlas može pomoći agronomskim, šumarskim i vatrogasnim stručnjacima, kao i znanstvenicima raznih profila, u njihovom radu i nadogradnji vlastitih znanja, kao i donositeljima političkih odluka u izradi strateških planova. Također, ovi vrijedni podaci mogu poslužiti poljoprivrednicima i vatrogascima kao podloga za razumijevanje stanja klime te ih koristiti kao smjernice za planiranje proizvodnje, radova i interventnih akcija.

Naslovnica

Agroklimatski atlas Hrvatske izdan je na hrvatskom jeziku, na 241 stranici u tvrdom uvez.

U digitalnom obliku možete ga preuzeti ovdje [pdf ~ 35 MB].

Za sve dodatne informacije molimo da nas kontaktirate na: 01 4565 766 ili na e-poštu: mislav.anic@cirus.dhz.hr.