AAI@EduHr elektronički identitet


AAI@EduHr je autentikacijska i autorizacijska infrastruktura znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Svaka ustanova iz sustava Ministarstva znanosti i obrazovanja koja je uključena u sustav AAI@EduHr ima vlastitu bazu (tzv. LDAP imenik) u kojoj su pohranjeni elektronički identiteti korisnika iz te ustanove. Elektronički identitet je skup podataka o korisniku koji, između ostalog, sadrži korisničko ime, lozinku i adresu elektroničke pošte. Ti podaci su jedinstveni za svakog korisnika, a korisničko ime i lozinka se mogu koristiti za prijavu na različite usluge.

Državni hidrometeorološki zavod je matična ustanova - davatelj elektroničkih identiteta u sustavu AAI@EduHr. Osobni podaci pohranjeni u LDAP imeniku matične ustanove omogućavaju korisnicima pristup uslugama dostupnim kroz sustave AAI@EduHr, eduGAIN i eduroam osiguravajući pri tom pouzdanu, sigurnu i unificiranu prijavu za korištenje tih usluga. Popis podataka koji mogu biti pohranjeni u LDAP imeniku pogledajte ovdje.

Pristup uslugama te osiguravanje potrebne razine sigurnosti i kvalitete usluga unutar sustava uvjetovan je razmjenom nekih osobnih podataka (atributa) korisnika između sustava AAI@EduHr i usluge (aplikacije). Pojedinosti o uslugama i korisničkim podacima koji se razmjenjuju pročitajte ovdje.

Matična ustanova čuva podatke o korištenju elektroničkog identiteta 24 mjeseca. Po gubitku prava na e-identitet korisnički podatci se brišu iz LDAP imenika nakon najviše 90 dana.

Prava korisnika sukladno uvjetima iz Opće uredbe o zaštiti podataka:
  • pravo na pristup osobnim podacima
  • pravo na brisanje (zaborav)
  • pravo na ograničenje obrade
  • pravo na prenosivost podataka
  • pravo na ispravak osobnih podataka ukoliko su oni neispravni ili su izmijenjeni