1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Prvi agroklimatski atlas Hrvatske

DHMZ, 30. 12. 2021. - Ovu godinu zaključujemo s jedinstvenom knjigom u Hrvatskoj - Agroklimatskim atlasom Hrvatske. Osim što je prvi agroklimatski atlas Hrvatske ikad, poseban je i po tome što je izašao u godini u kojoj je agrometeorološka služba DHMZ-a napunila 70 godina od osnutka.

U atlasu su obrađena dva tridesetogodišnja razdoblja 1981. – 2010. i 1991. – 2020. Novo razdoblje (1991. – 2020.) bit će dostupno u digitalnom i tiskanom izdanju te će time atlas biti, ako ne prvi, među prvim agroklimatološkim tiskanim atlasima u svijetu u kojem je obrađeno klimatsko razdoblje 1991. – 2020. Za razdoblje 1981. – 2010. atlas će biti dostupan samo u digitalnom obliku. Podaci i informacije u atlasu posebno su vrijedni u svjetlu današnjih klimatskih promjena.

Atlas se sastoji od šest poglavlja: Uvod, Agroklimatski indeksi, Temperatura tla, Komponente vodne ravnoteže, Indeksi meteorološke opasnosti od požara raslinja i Metoda prostorne interpolacije.

U uvodnom poglavlju dan je povijesni pregled agrometeorologije od začetaka do današnjih dana s posebnim naglaskom na 70-godišnji razvoj agrometeorologije u DHMZ-u. U atlasu su analizirani podaci sa 109 meteoroloških postaja DHMZ-a.
Drugo poglavlje odnosi se na agroklimatske indekse koji se baziraju na temperaturi zraka (temperaturne sume, Huglinov indeks i indeks hladnih noći za vinovu lozu, maksimalna duljina trajanja hladnih i vrućih razdoblja, prvi i posljednji datumi s minimalnom dnevnom temperaturom zraka ispod 0 °C te sa snježnim pokrivačem).
U trećem poglavlju analizirane su temperature tla na različitim dubinama, maksimalna duljinu trajanja hladnih i vrućih razdoblja u tlu te maksimalna dubina smrzavanja.
U četvrtom poglavlju obrađene su komponente vodne ravnoteže (potencijalna i stvarna evapotranspiracija, sadržaj vode u tlu, gubitak vode iz tla, procjeđivanje i otjecanje prema Palmerovu modelu te maksimalno trajanje sušnih i kišnih razdoblja).
Peto poglavlje donosi indekse meteorološke opasnosti važne za nastanak i širenja požara raslinja, a koji su određeni iz kanadskog modela Fire Weather Index (FWI). To su pokazatelji vlažnosti finog, srednje krupnog i krupnog goriva, odnosno indeks ukupnog goriva te indeks početnog širenja vatre. Na kraju se procjenjuju klase opasnosti i žestine. Maksimalno trajanje sušnih razdoblja dano je u ovisnosti o vrsti goriva.
U posljednjem, šestom poglavlju objašnjena je metoda prostorne interpolacije. Karte u atlasu nacrtane su primjenom Geografskoga informacijskog sustava (GIS).

Atlas može pomoći agronomskim, šumarskim i vatrogasnim stručnjacima, kao i znanstvenicima raznih profila, u njihovom radu i nadogradnji vlastitih znanja, kao i donositeljima političkih odluka u izradi strateških planova. Također, ovi vrijedni podaci mogu poslužiti poljoprivrednicima i vatrogascima kao podloga za razumijevanje stanja klime te ih koristiti kao smjernice za planiranje proizvodnje, radova i interventnih akcija.

Agroklimatski atlas, kao kapitalno djelo agrometeorologije u Hrvatskoj, predstavlja i osnovni alat u prilagodbi klimatskim promjenama kojima je poljoprivredni sektor svakodnevno izložen.

Atlas će početkom sljedeće godine biti dostupan korisnicima na mrežnim stranicama DHMZ-a.

Od ožujka 2022. Agroklimatski atlas Hrvatske u digitalnom obliku dostupan je ovdje.