1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Reakreditacija za obavljanje znanstvene djelatnosti DHMZ-u

DHMZ, 28. 1. 2016. - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) potvrdilo je, uz prethodno mišljenje Akreditacijskoga savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), da Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) ispunjava uvjete za obavljanje znanstvene djelatnosti utvrđene odgovarajućim propisima (Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/9), Pravilnika o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN 83/10), te Kriterija u postupku vrednovanja znanstvenih organizacija izvan sustava visokog obrazovanja i javnih znanstvenih instituta).

Znanstvena djelatnost za potrebe unaprjeđenja prognoza te drugih proizvoda i usluga (studije, procjene, ekspertiza i dr.) u DHMZ-u se obavlja od samog njegovog osnutka, a 11. studenoga 1976. registrirana je znanstvena jedinica DHMZ-a. Ove godine obilježava se 40 godina njezinog osnutka.

Javne znanstvene organizacije kojima je osnivač Republika Hrvatska, privatne znanstvene organizacije te druge pravne osobe upisane u Upisnik znanstvenih organizacija podliježu periodičnoj reakreditaciji svakih pet godina. Cilj postupka reakreditacije jest provjera ispunjavanja uvjeta za nastavak obavljanja znanstvene djelatnosti, a što je preduvjet budućeg financiranja iz državnog proračuna.

Dopusnica za obavljanje znanstvene djelatnosti izdaje se javnoj znanstvenoj organizaciji koja ima pozitivnu akreditacijsku preporuku AZVO-a, a na temelju sljedećih parametara:

  • osnivački akt;
  • elaborat o obavljanju znanstvene djelatnosti koji sadrži višegodišnji strateški program znanstvenih istraživanja;
  • odgovarajući prostor i oprema za provedbu strateškog programa znanstvenih istraživanja;
  • osiguran potreban broj znanstvenika izabranih u odgovarajuće znanstveno zvanje;
  • osigurana potrebna sredstva za rad znanstvene organizacije.

Kako su ovi parametri ispunjeni od strane DHMZ-a, DHMZ-u je ponovno dodijeljena Dopusnica za obavljanje znanstvene djelatnosti dok će AZVO, sukladno preporukama o akreditaciji, naknadno pratiti znanstvenu djelatnost DHMZ-a kako bi se utvrdilo unaprjeđenje kvalitete.

Presliku potvrde preuzmite ovdje.