1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Znanstvena djelatnost DHMZ-a

DHMZ, 20. 1. 2012. - Znanstveno istraživanje za potrebe unapređenja prognoza i drugih proizvoda (studija, raznih procjena, ekspertiza i dr.) obavlja se u Državnom hidrometeorološkom zavodu (DHMZ) od samog njegovog osnutka. No, službeno je znanstveni status Zavodu potvrđen upisom u Registar znanstvenih ustanova 20. siječnja 1970. godine.

Znanstvena djelatnost u sklopu nacionalne hidrometeorološke službe standard je u svijetu pa je pravilo i nužnost da znanstvenici nacionalnih službi međusobno surađuju u sklopu međunarodnih znanstvenih projekata. Kroz znanstvene projekte, DHMZ, osim s drugim meteorološkim i hidrološkim nacionalnim službama, surađuje i s međunarodnim organizacijama i asocijacijama (WMO, EUMETSAT, ECMWF, EUMETNET, ECOMET, GEO i dr. ), fakultetima te ostalim znanstvenim institucijama. Kao član Znanstvenog vijeća za daljinska istraživanja pri Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, DHMZ sudjeluje u ostvarivanju misije Akademije i uključivanju hrvatske znanosti u europske i svjetske znanstvene tokove. Znanstvenici DHMZ-a predavači su na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu (Geofizički odsjek) i Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu te sudjeluju u vođenju diplomskih, magistarskih i doktorskih radnji.

Nova znanja i spoznaje djelatnici DHMZ-a publiciraju u mnogim domaćim i međunarodnim stručnim i znanstvenim časopisima. Za razdoblje od 1947. do 2006. godine ti radovi su popisani u "Bibliografiji zaposlenika Državnog hidrometeorološkog zavoda u razdoblju 1947.-2006." , izdanje 2007., povodom 60. godišnjice hidrometeorološke službe u Hrvatskoj.

U projektnom ciklusu od 2007. do 2011. znanstvenici DHMZ-a sudjelovali su na tri projekta Državnog hidrometeorološkog zavoda uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS):

te na pet projekata drugih suradničkih institucija koje također podupire MZOS:

U DHMZ-u je u prosincu 2011., pored ostalih akademski obrazovanih meteorologa, hidrologa, kemičara i stručnjaka drugih usmjerenja, uglavnom s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, ali i s Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Građevinskog fakulteta i drugih, bilo zaposlenih 20 magistara i 16 doktora znanosti a uz njih je radilo i troje znanstvenih novaka na različitim znanstvenim projektima, što ih financira MZOS. Svi oni aktivno sudjeluju na međunarodnim znanstveno-stručnim konferencijama, skupovima i radionicama.

U 2012. godini u Hrvatskoj će se održati nekoliko takvih događanja na kojima će DHMZ biti suorganizator. To su:

Kornelija Špoler Čanić