1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Obnovljena akreditacija umjernog laboratorija na novoj lokaciji

DHMZ, 18. 9. 2020. - Umjerni laboratorij DHMZ-a je 14. rujna 2020. uspješno završio postupak akreditacijskog nadzora na lokaciji Borongajska cesta 83d/1 u Zagrebu. Na ovu lokaciju laboratorij je preseljen početkom godine, nakon uređenja prostora sredstvima iz strukturnog projekta METMONIC.

Preseljenjem laboratorija u novi prostor ostvareni su bolji uvjeti za umjeravanje u odnosu na prethodne lokacije (Brodarski institut i Grič). Prilikom nadzora proširena su mjerna područja za umjeravanje mjerila i plinskih mješavina parametara kvalitete zraka. Korisnicima sada možemo ponuditi umjeravanje za ugljikov monoksid (CO) do 86 000 nmol/mol, za sumporov dioksid (SO2) do 376 nmol/mol i za dušikove okside (NOx) do 962 nmol/mol. Također, laboratorij je prilikom ovog nadzora proširio akreditirano područje i na umjeravanje mjerila volumetrijskog protoka od 10 do 100 ccm i od 1 000 do 100 000 ccm.

Potvrda o akreditaciji br. 2365