1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


In memoriam

Vjera Juras
Vjera Juras
(1936. - 2021.)

U Zagrebu je 10. svibnja 2021. godine preminula naša kolegica Vjera Juras, prof. zemljopisa, dugogodišnja djelatnica Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Vjera Juras rođena je 29. srpnja 1936. u Mrkonjić Gradu, Bosna i Hercegovina. Visokoškolsku naobrazbu stekla je u Zagrebu na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 1960. na temi Grad Jajce.

Vjera Juras je cijeli svoj radni vijek (1960. - 1993.), kao vrstan klimatolog, provela u Klimatološko-meteorološkom sektoru DHMZ-a baveći se analizom klimatoloških podataka i praćenjem klime. Sudjelovala je kao stručni suradnik u izradi Atlasa klime Hrvatske za razdoblje 1931. - 1960. godina. Također je sudjelovala u izradi posebnih godišnjaka za meteorološke postaje sa stoljetnim klimatološkim nizovima te u pripremi CLIMAT izvješća za međunarodnu razmjenu. Koautor je vrijednog rada Metode kategorizacije izvanrednih meteoroloških pojava koji je objavljen u zborniku znanstvenog skupa Opasne pojave na moru održanom u Splitu 1987. U radu se razrađuje metoda kategorizacija anomalija srednje mjesečne temperature zraka i mjesečne količine oborine pomoću percentila. Od tada se spomenuta metoda koristi za operativno praćenje klime u DHMZ-u. Vjera Juras bila je koautor operativnih klimatoloških analiza DHMZ-a koje su objavljivane u publikacijama DHMZ-a kao što su Izvanredne meteorološke i hidrološke prilike u Hrvatskoj sve do odlaska u mirovinu. Jedna je od osnivačica publikacije DHMZ-a Meteorološki i hidrološki bilten za koji je klimatološki prilog pisala do odlaska u mirovinu. Bila je autor ili koautor na ukupno 19 znanstvenih i stručnih radova.

Živjela je životom kojeg su krasile skromnost i požrtvovnost prema obitelji, kolegama i prijateljima. Otišla je tiho kako je i živjela. Svojim odlaskom ostavila je nenadoknadivu prazninu u svima koji su je poznavali i poštovali.