1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


DHMZ uvršten u važnu bazu Međunarodnog ureda za utege i mjere

DHMZ, 10. 12. 2020. - Samostalna služba za umjerni laboratorij DHMZ-a (SOUL) uvrštena je u KCDB bazu Međunarodnog ureda za utege i mjere (BIPM) od 22. listopada 2020. Time je umjerni laboratorij dodatno potvrdio svoj status državnog etalona za koncentraciju prizemnog ozona, a DHMZ se upisao na svjetsku kartu umjeravanja mjerila s etalonom najveće točnosti za ovaj parametar.

KCDB baza je slobodno dostupan web portal povezan sa CIPM-ovim sporazumom o međusobnom priznavanju (CIPM MRA). CIPM MRA je okvir kroz koji nacionalni mjeriteljski instituti pokazuju međunarodnu ekvivalentnost svojih mjernih standarda i međusobno prihvaćanje kalibracijskih i mjernih certifikata koje izdaju.

DHMZ je u kolovozu 2016. godine nabavio standardni referentni fotometar broj 58 (SRP). Radi se o definicijskom primarnom standardu kojeg proizvodi National Institute for Standards and Technology (NIST) iz Gaithersburgha (SAD). Koristi se za umjeravanje kalibratora i mjerila prizemnog ozona u mjernom području od 0 do 1 000 nmol/mol. Za SRP nije potrebno umjeravanje jer ne postoji etalon veće točnosti, a mjerna sljedivost se osigurava interkomparacijama s grupom SRP-ova u razdoblju četiri do osam godina u Međunarodnom uredu za utege i mjere (BIMP) u Parizu.

DHMZ je od nabave SRP-a u mogućnosti osiguravati sljedivost s vlastitim standardom najveće točnosti za mjerenje koncentracije prizemnog ozona na svim postajama Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka i ostalim korisnicima naših usluga. Nakon međulaboratorijske usporedbe sa SRP-om u vlasništvu NIST-a rezultati usporedbe poslani su BIPM-u.

Dana 28. studenog 2017. laboratorij je proglašen nositeljem državnog etalona za koncentraciju ozona od strane Hrvatskog mjeriteljskog instituta (HMI) nakon što je potpisan ugovor između HMI-a i DHMZ-a. Funkciju HMI-a danas obnaša Državni zavod za mjeriteljstvo (DZM). U međuvremenu je DHMZ prošao i postupak stjecanja punopravnog članstva u Europskom udruženju nacionalnih mjeriteljskih instituta (EURAMET).

Instrumenti u umjernom laboratoriju