1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Ravnateljica potpisuje ugovor

Počinju radovi na mjernim postajama za praćenje kvalitete zraka

DHMZ, 10. 5. 2021. – Glavna ravnateljica DHMZ-a Branka Ivančan-Picek i direktor tvrtke Flamtron d.o.o. Anto Marković potpisali su ugovor o izvođenju radova modernizacije mjernih postaja Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka. Modernizacija uključuje izgradnju šest novih (Zagreb-4, Osijek-2, Split-2, Split-3, Krk, Žarkovica) i rekonstrukciju 18 postojećih postaja za trajno praćenje kvalitete zraka (Zagreb-1, Zagreb-2, Zagreb-3, Sisak-1, Kutina-1, Rijeka-2, Osijek-1, Slavonski Brod-1, Višnjan, Pula, Pag, Plitvička jezera, Desinić, Vela straža na Dugom otoku, Polača, Hum na Visu, Opuzen i Kopački rit). Planirano je modernizirati po dvije postaje mjesečno, a predviđeni završetak radova na postajama je 12 mjeseci nakon potpisivanja ugovora. Ugovor je vrijedan 13.009.368,75 kn i financira se sredstvima EU strukturnog projekta AIRQ – Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka kojeg provodi DHMZ u partnerstvu s Institutom za medicinska istraživanja (IMI).

Modernizacija postaja provodi se kako bi se ispunile sljedeće obveze:

  • zadovoljavanje minimalnog broja mjernih postaja po zonama i aglomeracijama koje su propisane Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka
  • dopune mjerenja na mjernim mjestima razine 1 i uspostava mjernog mjesta razine 2 sukladno EMEP-u
  • ispunjenja uvjeta kvalitete podataka jer će se zamijeniti oprema bez tipskog odobrenja opremom koja je tipski odobrena (za one onečišćujuće tvari za koje takva oprema postoji)
  • osiguranja minimalnog obuhvata podataka.

Ovisno o tipu postaje (urbana ili pozadinska postaja) obavljat će se Zakonom o zaštiti zraka propisana mjerenja onečišćujućih tvari u skladu s Programom mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka i Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka s ciljem postizanja uvjeta propisanih Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku.

Projekt AIRQ provodi se od 2017. godine, a glavne aktivnosti na projektu podijeljene su na 5 glavnih komponenata od kojih su neke već dovršene. Dovršena je komponenta 3 na kojoj je modernizirana oprema kemijskih laboratorija DHMZ-a i IMI-ja, zatim je gotovo dovršena komponenta 4 kojom je modernizirana oprema umjernog laboratorija DHMZ-a i dio komponente 5 kojom je nabavljeno superračunalo DHMZ-a. Ostatak komponente 5 kojom se, između ostalog, nadograđuje računalna infrastruktura DHMZ-a u završnoj je fazi kao i dijelovi komponente 2 kojom se uspostavlja sustav za modeliranje kvalitete zraka i izradu modela za procjenu prizemnih koncentracija onečišćujućih tvari u zraku. Ispunjavanjem ugovorenih obaveza izgradnje i modernizacije mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka realizirat će se i komponenta 1.

Dovršetkom svih komponenata, završit će projekt AIRQ odnosno unaprijedit će se sustav upravljanja i praćenja kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj. Postići će se učinkovita kontrola i upravljanje kvalitetom zraka u urbanim sredinama, zonama i aglomeracijama. Planirano je da u 2023. godini udio stanovništva Hrvatske obuhvaćen podacima o kvaliteti zraka u urbanim područjima poraste s 50 % (prije projekta) na 100 %. Dio koji neće biti pokriven mjerenim vrijednostima kvalitete zraka bit će pokriven modeliranim.

Poboljšana kontrola kvalitete zraka doprinijet će lakšem donošenju odluka o mjerama zaštite zraka koje će rezultirati smanjenjem broja smrtnih slučajeva, smanjenjem oboljenja (glavobolja, astma, upala pluća, druge respiratorne bolesti, srčani udar) i njihovih troškova liječenja te ostalih popratnih troškova. Rješavanjem ovog središnjeg problema projekt doprinosi i rješavanju općeg cilja, odnosno modernizacijom mreže za trajno praćenje kvalitete zraka unaprijedit će se sustav upravljanja i praćenja kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj i Europi sukladno Direktivi 2008/50/EZ, Direktivi 2015/1480 i Direktivi 2004/107/EZ.

Ukupna procijenjena vrijednost projekta AIRQ je 125.123.500,00 kn, od toga 85 % financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 15 % Republika Hrvatska iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Dodatne informacije o projektu AIRQ dostupne su ovdje.