1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Bolja kvaliteta podataka o Sunčevom zračenju

DHMZ, 8. 7. 2016. - Na kraju lipnja, kada je prozračnost atmosfere bila iznimno povoljna, na glavnoj meteorološkoj postaji Split-Marjan obavljena su umjeravanja etalonskih mjerila različitih komponenti Sunčevog zračenja.

Po prvi je put provedeno integrirano umjeravanje koje je uključivalo piranometre za globalno i raspršeno Sunčevo zračenje, te pirheliometre za izravno Sunčevo zračenje. Mjerila su bila smještena na preciznom uređaju za kontinuirano praćenje prividnog gibanja Sunca po nebeskom svodu (engl. solartracker), koji koristi loptasta sjenila za mjerenje raspršene komponente, čime se anulira potreba za tzv. Drummondovom korekcijom. Takvi sustavi omogućuju iznimno precizna umjeravanja s malim mjernim nesigurnostima, čime se ostvaruju preduvjeti za veću kvalitetu mjerenja na postajama širom Hrvatske. Ovom prilikom su umjeravanja obavljena za potrebe DHMZ-a, te za potrebe Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu.

Samostalna služba za umjerni laboratorij DHMZ-a obavlja poslove Nacionalnog radijacijskog centra sukladno smjernicama i standardima Svjetske meteorološke organizacije. Primarna zadaća Nacionalnog radijacijskog centra je osiguravati mjeriteljsku sljedivost mjerenja Sunčevog zračenja na nacionalnoj razini. To podrazumijeva umjeravanje, standardizaciju i provjeru mjerila Sunčevog zračenja u nacionalnoj mreži postaja koje mjere Sunčevo zračenje, kao i održavanje nacionalnog etalona za Sunčevo zračenje.

Nacionalni etalon koji održava DHMZ sastoji se od:

  • apsolutnog radiometra PMO6-CC (WRC-POMOD)
  • etalonskih pirheliometara: CH1 i dva CHP1 (Kipp&Zonen)
  • etalonskih piranometara: CM11 i CM21 (Kipp&Zonen)
  • etalonskog pirgeometra: CG4 (Kipp&Zonen)
  • Sustava za praćenje Sunca (eng. solartracker), STR 22 (EKO).

Navedeni nacionalni etalon međunarodno je sljediv do svjetskog primarnog definicijskog etalona koji održava Svjetski radijacijski centar u Davosu (Švicarska). Svakih pet godina navedeni centar održava međunarodne usporedbe etalona, a DHMZ u tim događajima sudjeluje od 2005. kao jedini predstavnik regije.

Kroz prikazane aktivnosti DHMZ aktivno doprinosi ostvarivanju temeljnih preduvjeta za povećanjem kvalitete podataka o Sunčevom zračenju te na taj način omogućava daljnju podršku gospodarstvu Hrvatske na području učinkovitijeg iskorištavanja obnovljivih izvora energije.

Krunoslav Premec, dipl. inž.

Slika 1. Umjeravanje mjerila globalnog i izravnog zračenja
Slika 2. Umjeravanje mjerila raspršenog zračenja