Digitalne klimatske karte - razdoblje 1961-1990.


Karte se u grafičkom formatu mogu preuzeti s web stranice i koristiti u nekomercijalne svrhe uz citiranje kako je navedeno uz pojedinu kartu.
Karte u ArcInfo ASCII formatu izdaju se prema zahtjevu [ doc ] i [ pdf ] i uz naknadu.

Karta srednje godišnje temperatura zraka

Format ArcInfo ASCII .asc
Klimatski parametar [jedinica] Srednja godišnja temparatura zraka [°C]
Klimatsko razdoblje 1961-1990.
Podaci Srednja godišnja temperatura zraka analizirana je na osnovu podataka temperature zraka sa 152 glavne i klimatološke postaje.
Metoda kartiranja regresijski kriging
Rezolucija digitalne karte 1 x 1 km2
Geografijska projekcija Poprečna Merkatorova
elipsoid: Bessel 1841, a = 6377397.155, 1/f = 299.152812800
pomak u smjeru istoka: 2500000.0
pomak u smjeru sjevera: 0.0
srednji meridijan: 16° 30' E, srednja paralela: 0°
mjerilo na srednjem meridijanu: 0.9997000000
Detaljan opis karte i izrade Zaninović et al (2008), Perčec Tadić (2010)
Citiranje karata u publikacijama Zaninović K, Srnec L, Perčec Tadić M (2004) A digital annual temperature map of Croatia/Digitalna godišnja temperaturna karta Hrvatske. Hrvatski Meteorološki Časopis 39:51-58.
 
Zaninović K, Gajić-Čapka M, Perčec Tadić M, Vučetić M, Milković J, Bajić A, Cindrić K, Cvitan L, Katušin Z, Kaučić D, Likso T, Lončar E, Lončar Ž, Mihajlović D, Pandžić K, Patarčić M, Srnec L, Vučetić V (2008) Klimatski atlas Hrvatske / Climate atlas of Croatia 1961-1990; 1971-2000., Zagreb, Državni hidrometeorološki zavod
 
Perčec Tadić M (2010) Gridded Croatian climatology for 1961–1990. Theor Appl Climatol 102:87–103.

Karte srednje mjesečne temperature zraka

siječanj
travanj
srpanj
listopad
Format ArcInfo ASCII .asc
Klimatski parametar [jedinica] Srednja mjesečna temparatura zraka [°C]
Klimatsko razdoblje 1961-1990.
Podaci Srednje mjesečne temperature za siječanj, travanj, srpanj i listopad analizirane su na osnovu podataka temperature zraka sa 152 glavne i klimatološke postaje.
Metoda kartiranja regresijski kriging
Rezolucija digitalne karte 1 x 1 km2
Geografijska projekcija Poprečna Merkatorova
elipsoid: Bessel 1841, a = 6377397.155, 1/f = 299.152812800
pomak u smjeru istoka: 2500000.0
pomak u smjeru sjevera: 0.0
srednji meridijan: 16° 30' E, srednja paralela: 0°
mjerilo na srednjem meridijanu: 0.9997000000
Detaljan opis karte i izrade Zaninović et al (2008), Perčec Tadić (2010)
Citiranje karata u publikacijama Zaninović K, Gajić-Čapka M, Perčec Tadić M, Vučetić M, Milković J, Bajić A, Cindrić K, Cvitan L, Katušin Z, Kaučić D, Likso T, Lončar E, Lončar Ž, Mihajlović D, Pandžić K, Patarčić M, Srnec L, Vučetić V (2008) Klimatski atlas Hrvatske / Climate atlas of Croatia 1961-1990; 1971-2000., Zagreb, Državni hidrometeorološki zavod
 
Perčec Tadić M (2010) Gridded Croatian climatology for 1961–1990. Theor Appl Climatol 102:87–103.

Karte srednjeg godišnjeg broja: hladnih dana, toplih noći, toplih dana

hladi dani
tople noći
topli dani
Format ArcInfo ASCII .asc
Klimatski parametar [jedinica] Srednji godišnji broj hladnih dana (tmin < 0°C) [dani]
Srednji godišnji broj dana s toplim noćima (tmin ≥ 20°C) [dani]
Srednji godišnji broj toplih dana (tmax ≥ 25°C) [dani]
Klimatsko razdoblje 1961-1990.
Podaci Srednji godišnji broj hladnih dana analiziran je na osnovu podataka minimalne temperature zraka niže od 0°C sa 139 glavnih i klimatoloških postaja.
Srednji godišnji broj dana s toplim noćima analiziran je na osnovu podataka minimalne temperature zraka više ili jednake 20°C sa 139 glavnih i klimatoloških postaja.
Srednji godišnji broj toplih dana analiziran je na osnovu podataka maksimalne temperature zraka jednake ili više od 25°C sa 139 glavnih i klimatoloških postaja.
Metoda kartiranja regresijski kriging
Rezolucija digitalne karte 1 x 1 km2
Geografijska projekcija Poprečna Merkatorova
elipsoid: Bessel 1841, a = 6377397.155, 1/f = 299.152812800
pomak u smjeru istoka: 2500000.0
pomak u smjeru sjevera: 0.0
srednji meridijan: 16° 30' E, srednja paralela: 0°
mjerilo na srednjem meridijanu: 0.9997000000
Detaljan opis karte i izrade Zaninović et al (2008), Perčec Tadić (2010)
Citiranje karata u publikacijama Zaninović K, Gajić-Čapka M, Perčec Tadić M, Vučetić M, Milković J, Bajić A, Cindrić K, Cvitan L, Katušin Z, Kaučić D, Likso T, Lončar E, Lončar Ž, Mihajlović D, Pandžić K, Patarčić M, Srnec L, Vučetić V (2008) Klimatski atlas Hrvatske / Climate atlas of Croatia 1961-1990; 1971-2000., Zagreb, Državni hidrometeorološki zavod
 
Perčec Tadić M (2010) Gridded Croatian climatology for 1961–1990. Theor Appl Climatol 102:87–103.