1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Dr. sc. Branka Ivančan-Picek napušta čelo DHMZ-a

Glavna ravnateljica na svečanosti

DHMZ, 21. 12. 2023. - Na osobni zahtjev dr. sc. Branke Ivančan-Picek, Vlada RH je danas donijela odluku o njezinu razrješenju s dužnosti glavne ravnateljice DHMZ-a s 31. prosincem 2023. Neki od rezultata DHMZ-a ostvareni za vrijeme njezina mandata koji je započeo 26. listopada 2017. su:

1. Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti

Godine 2019. donesen je novi Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti (NN 66/19) i time je zamijenio stari iz 1978. godine.

2. Tehnološki iskorak

Provedena je najveća modernizacija u povijesti DHMZ-a. Realizacijom strukturnih projekata METMONIC, AIRQ i VEPAR modernizirane su sve tri motriteljske mreže DHMZ-a: meteorološka, hidrološka i mreža za trajno praćenje kvalitete zraka. Uspostavljena mreža suvremenih meteoroloških radara po prvi put u povijesti pokriva cijeli morski i kopneni teritorij Hrvatske, dok uspostavljena meteorološko-oceanografska mreža plutača pruža dosad nedostupne podatke o stanju mora i atmosfere na otvorenom moru. Automatizacijom mjerenja na 400 lokacija stvoreni su preduvjeti za još točnije prognoze, a centralna integracijska platforma čini podatke dostupnima u realnom vremenu. Projektom AIRQ stvoreni su uvjeti za efikasniju kontrolu i upravljanje kvalitetom zraka u urbanim sredinama, zonama i aglomeracijama dok je Hrvatska projektom VEPAR dobila funkcionalan sustav koji doprinosi smanjenju rizika i boljoj zaštiti od poplava, te održivom upravljanju vodama i vodnim okolišem.

3. Kontinuitet razvoja

Priprema strukturnog projekta Jačanje sustava praćenja klimatskih promjena u završnoj je fazi i u njemu je predviđena i nova zgrada DHMZ-a na Sveučilišnom kampusu Borongaj u Zagrebu, gdje će se sjediniti sve službe i djelatnosti i ide na prijavu na pozivni natječaj i financiranje u novom projektnom razdoblju 2021.-2027. Pomorski meteorološki centar je predviđen da bude u Divuljama, za što je osigurana nekretnina 2018. godine.

4. Jačanje međunarodne uloge

Otvoren je Ured za projekte Svjetske meteorološke organizacije (WMO) u listopadu 2020. u Zagrebu. Svjetska WMO je prepoznala je DHMZ kao regionalnog lidera na području meteorologije i hidrologije te je sklopljen sporazum između Vlade RH i WMO-a. Rad Ureda za projekte WMO-a omogućio je daljnje jačanje uloge Hrvatske kao središta izvrsnosti za meteorologiju i hidrologiju u jugoistočnoj Europi te jačanju otpornosti na sve izraženije elementarne nepogode u uvjetima globalnih klimatskih promjena.

Od 1. siječnja 2024. na čelo DHMZ-a dolazi dr. sc. Ivan Güttler, dosadašnji zamjenik i bliski suradnik dr. sc. Branke Ivančan-Picek.