1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Ivan Güttler zamjenik glavne ravnateljice DHMZ-a

DHMZ, 4. 1. 2022. - Na zatvorenome dijelu 93. sjednice Vlade RH održane 30. prosinca 2021. dr. sc. Ivan Güttler imenovan je zamjenikom glavne ravnateljice Državnog hidrometeorološkog zavoda, temeljem provedenog postupka po raspisanom natječaju, na razdoblje od četiri godine.

Od samog početka svoje karijere Ivan Güttler radi u DHMZ-a. Najprije kao znanstveni novak (2009. – 2014.) na projektu Klimatske varijacije i promjene i odjek u područjima utjecaja, a nakon doktorata kao klimatolog i istraživač u Sektoru za meteorološka istraživanja i razvoj.

Doktorirao je (2014.) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom Sustavne pogreške u regionalnim klimatskim modelima u nižoj atmosferi te u znanstvenom zvanju znanstveni suradnik sudjeluje u nastavi na Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao asistent iz kolegija Računarstvo i numerička matematika te Računarstvo u geofizici. Kao mentor, vodi studente u izradi diplomskih i doktorskih radova, a kao član povjerenstava sudjeluje u ocjenjivanju diplomskih i doktorskih radova. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova.

Rezultati njegovog znanstvenog i istraživačkog rada između ostalog pridonijeli su razvoju klimatskih modela te unaprjeđenju spoznaja o klimatskim varijacijama i promjenama.

Ivan Güttler je za svoj rad dobio nagrade i međunarodna priznanja: Dekanovu nagradu (2007.), Nagradu Europskog meteorološkog društva - YSCAs (2010.), Godišnju nagradu znanstvenim novacima u području prirodnih znanosti (2013.) te Nagradu Hrvatskog meteorološkog društva - mlada nada hrvatske meteorologije (2014.).

Sudjelovao je u predsjedanju Republike Hrvatske Vijećem Europske unije (2020.) u timu za klimatske pregovore, a 2021. bio je član stručne delegacije Hrvatske na COP26. Član je Radne skupine za međunarodna okolišna pitanja - klimatske promjene, Radne skupina za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje EU 2021. – 2027 . – Zelena Hrvatska te Radne skupine za izradu Akcijskog plana prilagodbe na klimatske promjene. Bavi se popularizacijom znanosti osobito u osvještavanju aktivnog doprinosa svakog pojedinca u prilagodbi klimatskim promjenama. Potpredsjednik je Hrvatskog meteorološkog društva.

U svom radu kao zamjenik bit će podrška glavnoj ravnateljici dr. sc. Branki Ivančan-Picek između ostalog u završetku zahtjevnih poslova modernizacije cjelokupne meteorološke motriteljske i hidrološke mreže te mreže za praćenje kvalitete zraka financiranih iz sredstava EU-a u visini od 85 %, u cilju unapređenja kvalitete informacija koje pruža DHMZ, kao i realizacije izgradnje nove zgrade DHMZ-a planirane na Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.