1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Savjetovanje voditelja glavnih meteoroloških postaja

DHMZ, 13. 2. 2014. - U Zagrebu će se od 18. do 19. veljače 2014. u Hotelu Holiday održati savjetovanje voditelja glavnih meteoroloških postaja, na kojem će meteorološki motritelji iz cijele Hrvatske zajedno s meteorolozima razmjeniti iskustva i znanja.

Motrenja (mjerenja i opažanja) meteoroloških elemenata su osnova svake meteorološke službe u svijetu čijoj zajednici pripada i Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). U svom radu DHMZ poštuje propise i standarde Svjetske meteorološke organizacije (WMO), čija je Republika Hrvatska (RH) članica od 1992. godine, a DHMZ njezin predstavnik.

Za potrebe provođenja svoje osnovne djelatnosti te za potrebe operativne službe i proučavanja vremenskih i klimatskih prilika DHMZ upravlja i održava mrežu meteoroloških postaja koja se sastoji od glavnih meteoroloških postaja, klimatoloških postaja, kišomjernih postaja i automatskih meteoroloških postaja (ukupno oko 600 postaja).

Glavne meteorološke postaje (GMP) su postaje s dva do pet profesionalnih meteoroloških motritelja koje imaju ograđeno motrilište i radni prostor (najčešće samostalni objekt) i obavljaju tijekom 24 sata motrenja i registraciju većine meteoroloških elemenata (vidljivost, naoblaka, brizina i smjer vjetra, vlažnost zraka, tlak zraka, temperatura zraka, pojave, stanje mora, visina snijega, dnevno sijanje Sunca...). U RH su ukupno 33 glavne meteorološke postaje.

Meteorološki podaci opaženi i izmjereni na GMP-ovima svakodnevno, svaki sat, osim korisnicima u Hrvatskoj, odlaze i u međunarodnu razmjenu u WMO globalnu mrežu i Mrežu europskih meteoroloških službi (EUMETNET - The Network of European Meteorological Services) čiji je DHMZ član, a u svrhu analize i prognoze stanja Zemljine atmosfere te proučavanja vremena i klime. Rad na meteorološkim postajama zahtijeva ispunjavanje cjelovitosti i stalnosti motrenja kao i svih termina i meteoroloških elemenata, a da se to ostvari nužno su potrebni motritelji koji uz pomoć klasičnih i elektroničkih instrumenata mogu u potpunosti zadovoljiti zahtjeve struke.

Plan rada obavljanja meteoroloških motrenja temelji se na postavljenim obvezama od interesa za Republiku Hrvatsku koji se temelje na sljedećim zakonskim aktima:

  1. Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe u Republici Hrvatskoj (NN 14/78) - motrenje vremena i klime osnovna je djelatnost hidrometeorološke službe
  2. Zakon o obrani (NN 74/93, NN 33/02) - DHMZ je dužan održavati hidrometeorološki motriteljski sustav od interesa za Republiku Hrvatsku
  3. Uredba o ustroju i djelovanju sustava motrenja i obavješćivanja u Republici Hrvatskoj (NN 11/93)
  4. Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 127/10)
  5. Plan zaštite i spašavanja za područje Republike Hrvatske (NN 96/10)
  6. Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 73/97)
  7. Instrument of Accession to the Convencion of the World Meteorological Organization od (8.11.1992.)

Tijekom dugogodišnjeg rada mreže meteoroloških postaja u Hrvatskoj (od 1851. godine) uvijek se poklanjala pažnja kvaliteti podataka kroz odgovarajuće osposobljavanje motritelja. Obavezni postupak verifikacije podataka motrenja, omogućuje povratnu informaciju koja služi za izravno otklanjanje neodgovarajućeg postupka u motrenju na postaji. Jedan od načina poboljšanja kvalitete podataka je i redovito kontaktiranje s motriteljima i njihovo osposobljavanje sa svrhom da se utvrde postojeća i usvoje nova znanja na području meteoroloških motrenja. Posebnu važnost ima i razmjena iskustava između motritelja, koja je omogućena na ovakvim savjetovanjima.

Ovogodišnje Savjetovanje voditelja Glavnih meteoroloških postaja je 13-to po redu (održava se od 1953. godine) i po prvi puta će biti prisutni i voditelji meteoroloških postaja zračnih luka RH, a kao i svako do sada, pridonosi daljem poboljšanju rada, a samim tim i kvaliteti meteoroloških odnosno klimatoloških podataka.

Ovdje možete preuzeti program savjetovanja.