1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - događanja


Svečanost održana Kongresnoj dvorani MMPI

Pravovremena upozorenja spašavaju živote

Svečano obilježen Svjetski meteorološki dan i Svjetski dan voda

DHMZ, 25. 3. 2022. - Danas je u partnerstvu s Geofizičkim odsjekom Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (PMF) i Hrvatskim meteorološkim društvom (HMD), DHMZ nakon dvogodišnje pauze ponovno okupio suradnike, partnere, članove amaterskih udruga, ljubitelje meteorologije, zaposlenike te umirovljenike DHMZ-a kako bi obilježio Svjetski meteorološki dan i Svjetski dan voda. Svečanost je održana Kongresnoj dvorani Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u Zagrebu.

Pravovremena upozorenja spašavaju ljudske živote, istaknula je u svom uvodnom obraćanju glavna ravnateljica Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), dr. sc. Branka Ivančan-Picek te dodala kako statistike Svjetske meteorološke organizacije (WMO) pokazuju da u svijetu zbog prirodnih katastrofa svakodnevno život gubi 115 ljudi. Svjesni smo svoje uloge i odgovornosti koju imamo u sustavima ranog upozorenja te kontinuirano unaprjeđujemo svoje usluge. Unatoč posljednje dvije turbulentne godine DHMZ uspješno provodi strukturne projekte koje planira realizirati do 2023. godine. Realizacijom projekata unaprijedit će se upozorenja te povećati sigurnost života ljudi i imovine. Već sljedeći tjedan kreće instalacija prvog od tri radara kojima će po prvi puta u povijesti hrvatski dio Jadranske obale biti pokriven radarskim mjerenjima što će doprinijeti zaštiti ljudi, njihove imovine i okoliša., poručila je glavna ravnateljica DHMZ –a.

Na svečanosti, u ime predsjednika Vlade RH, okupljenima se obratio Mile Horvat, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. U skladu sa Strategijom prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine potrebna nam je pametnija prilagodba klimatskim promjenama. Svjesni smo uloge znanosti, ali svjesni smo i odgovornosti koju imamo kao donosioci odluka., poručio je Mile Horvat.

U uvodnom dijelu okupljenima su se obratili i Vesna Đuričić, predsjednica HMD-a, prof. dr. sc. Zoran Pasarić, obnašatelj dužnosti pročelnika Geofizičkog odsjeka PMF-a, prof. dr. sc. Mirko Planinić, dekan PMF-a, mr. sc. Alenka Košiša Čičin-Šain, zamjenica direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Mile Horvat, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

Tema ovogodišnjeg Svjetskog meteorološkog dana posvećena je ranom upozorenju i djelovanju, dok Svjetski dan voda ističe važnost zanemarenog, a vitalnog resursa čovječanstva – podzemne vode.

Pravovremenim otkrivanjem opasnih meteoroloških i hidroloških pojava te dostavljanjem upozorenja nadležnim službama za zaštitu i spašavanje te široj javnosti ključni su preduvjeti za brzo i adekvatno djelovanje koje će zaštititi ljudske živote i spriječiti velike materijalne štete. O ulozi DHMZ-a u izdavanju upozorenja na opasne meteorološke i hidrološke događaje te prekoračenja onečišćujućih tvari u zraku kao i o aktivnostima te EU strukturnim projektima modernizacije koje provodi DHMZ prateći svjetske trendove i tehnološki razvoj, govorili su znanstvenici i stručnjaci DHMZ-a.

Za pravodobnu najavu i izdavanje upozorenja na opasne vremenske pojave iznimno su važne sve djelatnosti koje se obavljaju unutar DHMZ-a. Osim podatka mjerenja kao što su podaci s meteoroloških i hidroloških postaja, satelita, radara i podataka o munjama, nužno su potrebni i podaci prognostičkih numeričkih modela koji su omogućili značajan napredak u prognozi opasnih vremenskih pojava. Svaka kockica u velikom mozaiku podjednako je važna kako bi potencijalno opasna vremenska pojava bila pravodobno uočena i najavljena, istaknula je u svom predavanju dr. sc. Tanja Renko, voditeljica Službe za vremenske prognoze i upozorenja na opasne vremenske pojave.

Dr. sc. Tatjana Vujnović, voditeljica Odjela za hidrološke prognoze, u svom je predavanju poručila: Čak 75 % stanovništva Hrvatske potencijalno je ugroženo poplavama. Učinkovit, precizan i pravovremen sustav upozorenja na opasne hidrološke pojave izuzetno je važan u zaštiti građana, gospodarskih objekata, infrastrukture i okoliša. Napomenula je kako razvoj tehnologije i suradnja na međunarodnim projektima omogućila izdavanje prognoza za duže vremenske periode, a budućnost ranog upozorenja i održivog gospodarenja vodnim resursima je EU strukturni projekt modernizacije VEPAR na kojem je DHMZ partner Hrvatskim vodama. Predavanje je zaključila ukazivanjem na važnost očuvanja podzemnih voda: Nikako ne smijemo zaboraviti ulogu podzemnih voda za održivost ekosustava. One pune naše rijeke, jezera i močvare. Neophodno je očuvati i zaštiti ovaj vitalni resurs.

Mr. sc. Stjepan Ivatek-Šahdan, načelnik Sektora za projekte EU, međunarodne projekte i informiranje te voditelj Projekta modernizacije meteorološke motriteljske mreže u RH - METMONIC predstavio je okupljenima kako će se ovim projektom uspostaviti moderan sustav meteorološkog motrenja i napokon osigurati pokrivenost cjelokupnog područja Hrvatske, uključujući i Jadran, radarskim mjerenjima.
Idući tjedan započinje instalacija meteorološkog rada na Debeljak kod Zadra. To je prvi od tri meteorološka radara na Jadranu kojima će konačno i taj dio Hrvatske biti pokriven kvalitetnim meteorloškim i oceanografskim mjerenjima”, najavio je i dodao: Ovim projektom više od 400 automatskih sustava bit će postavljeno diljem zemlje, pružajući sljedive, pouzdane i pravodobne informacije o stanju atmosfere i mora. To će doprinijeti prilagodbi na klimatske promjene, potencijalne prirodne katastrofe te će se pružiti izravna potpora održivom razvoju, povećati sigurnost i očuvati ljudski životi i dobra na moru i kopnu.

Čisti zrak izvorna je potreba sviju nas, a njegovo onečišćenje ne poznaje granice, započela je svoje predavanje Jadranka Škevin-Sović načelnica je Sektora za kvalitetu zraka i voditeljica strukturnog projekta AIRQ - Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka. Pobliže je pojasnila ulogu DHMZ-a u mjerenju i praćenju kvalitete zraka koji su ključne za učinkovite mjere zaštite zdravlja građana Republike Hrvatske. Podaci s postaja državne mreže dostupni su online na portalu Kvalitete zraka u RH koji je u nadležnosti MINGOR-a. Obavijesti o prekoračenjima šalju se na adrese jedinica lokalne samouprave i Grada Zagreba koje potom obavještavaju građane putem priopćenja medijima. Postoji i sustav slanja SMS poruka u slučaju prekoračenja vrijednosti određenih parametara kvalitete zraka, objasnila je Jadranka Škevin-Sović. Predstavila je i EU strukturni projekt AIRQ kojeg DHMZ provodi u partnerstvu s Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada. Cilj projekta je učinkovita kontrola i upravljanje kvalitetom zraka u urbanim zonama i aglomeracijama, a između ostalog planirana je izgradnja 6 novih te modernizacija 18 postojećih postaja državne za trajno praćenje kvalitete zraka.

Dr. sc. Mislav Anić, voditelj Odjela za agrometeorloška istraživanja, predstavio je prvi hrvatski agroklimatski atlas čiji je autor zajedno s dr. sc. Višnjicom Vučetić. Agroklimatski atlas Hrvatske u razdobljima 1981. – 2010. i 1991. – 2020. važan je doprinos agrometeorologa i klimatologa DHMZ-a razvoju održivog sustava poljoprivrede, ali i zaštite šuma od požara. Proizvodnja hrane kao i sam opstanak mnogih biljnih i životinjskih vrsta uslijed klimatskih promjena te onečišćenja atmosfere, tla i voda postaju sve više i više ugroženi. Iz tog razloga praćenje agroklimatskih elemenata koji direktno utječu na rast, razvoj i prinos biljaka od izuzetne je važnosti, poručio je Anić.

Potom je predsjednica HMD-a, Vesna Đuričić uručila priznanja Društva: Luciji Blašković, priznanje studentu meteorologije; Sari Ivasić, priznanje mladom meteorologu; Alici Bajić, priznanje za životno djelo; Alenu Sajku, priznanje za značajan doprinos razvitku i radu Društva i Korneliji Špoler Čanić, priznanje za značajan doprinos razvitku i popularizaciji meteorološke struke.

Na kraju svečanosti DHMZ je zahvalio svojim neprofesionalnim meteorološkim i hidrološkim motriteljima koji 30 i više godina, svakodnevno, 365 dana u godini, neovisno o vremenskim prilikama savjesno i odgovorno mjere meteorološke i hidrološke parametre. Željka Pogačić, voditeljica Područne meteorološka služba Zagreb predstavila je neprofesionalne meteorološke motritelje. Motritelji koji mjere punih 50 godina su: Marija Kolar, Željo Sarčević, Jozo Zadro i Marica Vukušić, motritelji koji motre od 1982. godine su Vinko Cunjek i Josip Vojković, a motritelji koju su započeli s motrenjem ratne 1992. su Milan Čepar, Marica Gatti i Branko Knežević. Gordana Bušelić, načelnica Sektora za hidrologiju predstavila je jubilarne neprofesionalne hidrološke motritelje: Marina Đurđevića, Ivicu Gatarića, Katarinu Kozolič, Vinka Lastavca, Olivia Prodana i Stjepana Strahiju.

Cjeloviti program događanja preuzmite ovdje.

Prezentacije stručnjaka i znanstvenika DHMZ-a na svečanosti:
DHMZ priznanja

Fotogalerija