Završeni projekti


Prekogranično usklađeno slovensko-hrvatsko smanjenje rizika od poplava - negrađevinske mjere
FRISCO 1

Web stranica projekta https://frisco-project.eu/en/

Naziv projekta Prekogranično usklađeno slovensko-hrvatsko smanjenje rizika od poplava - negrađevinske mjere
Flood Risk Slovenia-Croatia Operations - Strategic Project 1 - Nonstructural Measures (FRISCO 1)
Kratki opis projekta U okviru prekograničnog Programa suradnje INTERREG V-A Slovenija - Hrvatska, prioritetni pravac PA 1, Objedinjeno upravljanje rizicima poplava u prekograničnim riječnim bazenima, Program FRISCO 1 organizacijama vodnog gospodarstva zemalja sudionica pruža jedinstvenu mogućnost poboljšanja prekograničnog upravljanja rizicima poplava, s ciljem smanjenja opasnosti od poplava.
Projekt Prekogranično usklađeno slovensko-hrvatsko smanjenje rizika od poplava - negrađevinske mjere (FRISCO1)), će ostvariti dva glavna cilja: unaprijedit će prekograničnu koordinaciju upravljanja rizicima od poplava uz smanjenje rizika od poplava, slijedom implementacije negrađevinskih mjera, te pripremiti dokumentaciju (studije i projekte) za provedbu optimalnih mjera kroz naknadni strateški građevinski projekt ili projekte. Glavni rezultati Projekta sastojat će se u nizu zajedničkih modela, karata i alata za svaki od šest prekograničnih riječnih bazena (Kupa, Sutla, Drava, Mura, Dragonja i Bregana) s pratećom projektnom dokumentacijom za implementaciju optimalnih građevinskih mjera.
Projekt će pokriti potrebe širokog kruga ciljnih skupina, pri čemu će najveću korist imati stanovništvo na području prekograničnih riječnih bazena.
Abstract Under the Cooperation Programme INTERREG V-A Slovenia - Croatia, through its Priority Axis (PA) 1, Integrated Flood Risk Management in Transboundary River Basins, the programme FRISCO 1 provides an unique opportunity for country water authorities to improve the transboundary flood risk management and achieve a reduction of flood risks.
This Project (Flood Risk Slovenia-Croatia Operations - Strategic Project 1 - Nonstructural Measures (FRISCO1)), will serve two key purposes: to improve coordinated flood risk management and reduce flood risks through implementation of non-structural measures, and to prepare documentation (studies and design) for the optimal structural measures that will be implemented in subsequent strategic structural project or projects. The main outputs will be sets of joint models, maps and tools for each of the six target transboundary river basins (Kupa, Sutla, Drava, Mura, Dragonja and Bregana) with the associated design documentation for the implementation of optimal structural measures.
The Project will address the needs of a wide range of target groups, and the ultimate beneficiary of the Project is the transboundary river basins population.
Cilj projekta Unapređenje prekogranične koordinacije upravljanja rizicima od poplava i priprema dokumentacije za naknadnu provedbu strateških građevinskih projekata.
Ključne riječi prekogranična suradnja, upravljanje rizicima poplava, negrađevinske mjere
cross-border cooperation, flood risk management, nonstructural measures
Odgovorna osoba Borivoj Terek, e-mail: borivoj.terek(at)cirus.dhz.hr
Trajanje 11. travnja 2016. - 10. travnja 2019.
Produljenje do 10. kolovoza 2019.
Suradne institucije Iz Hrvatske:
Hrvatske vode, vodeći partner projekta
Državna uprava za spašavanje
Iz Slovenije:
Ministarstvo za okolje in prostor
Agencija Republike Slovenije za okolje
Direkcija Republike Slovenije za vode
Inštitut za hidravlične raziskave
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Podaci o financiranju Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
4.070.950,00 EUR, 85% vrijednosti projekta
Aktivnosti Podizanje svijesti javnosti o poplavama - radionice za djecu i odrasle