1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Erupcija vulkana na Islandu - rezultati Hysplit modela

Simulacije gibanja čestica vulkanske prašine koje su dospjele u atmosferu erupcijom Islandskog vulkana napravljene su u Državnom hidrometeorološkom zavodu pomoću disperzijskog modela Hysplit (Hybrid Single Particle Integrated Trajectory Model) razvijenom na NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration).

Ulazna meteorološka polja korištena u simulaciji gibanja su dobivena iz numeričkog modela za prognozu vremena GFS (eng. Global Forecast System). Rezultati numeričke simulacije prikazuju položaje čestica svakih 6 sati pocevši od 15.04 u 06 UTC do 20.04. u 12 UTC. U numeričkom modelu Hysplit je izvor emisija čestica bio na visini od 2500 m iznad tla na lokaciji vulkana (napomena; maksimalni broj emitiranih čestica tijekom numeričke simulacije je 25 000; početak emisija čestica u modelu je bio u 03 UTC 15.04.2010.).

Rezultati Hysplit modela u skladu su sa simulacijama provedenim u drugim centrima i ukazuju na širenje vulkanskog dima tijekom prvih 48 sati u sjeverozapadnom strujanju od izvora na Islandu prema Velikoj Britaniji, zapadnoj Europi i skandinavskim zemljama.

Na sjevernu granicu Hrvatske vulkanske čestice dolaze 17.04. u 06 UTC i šire se tijekom dana na sjeverna područja naše zemlje. Tijekom 18.04. sve više dominira jugozapadno strujanje koje odnosi čestice na sjeveroistok, a takva situacija uglavnom prevladava do kraja simulacije.

Opisana simulacija raspršenja čestica u atmosferi jest dobivena pomoću numeričkih modela. Stoga su opisani rezultati numeričkog modela približan opis stvarnog raspršenja čestica u atmosferi.

Rezultati Hysplit modela 15.4.-20.4.2010. - video 1 [ wmv ]

Rezultati Hysplit modela 3.5.-7.5.2010. - video 2 [ wmv ]