1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Koncentracije lebdećih čestica 30. ožujka 2020.

DHMZ, 30. 3. 2020. - Danas na cijelom području Hrvatske postaje Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka mjere niske koncentracije lebdećih čestica koje su ispod granične vrijednosti. Jedino postaja na Visu mjeri nešto povišene koncentracije, ali je i tamo trend opadanja.

Općenito, kvaliteta zraka u cijeloj Hrvatskoj je u propisanim granicama i to traje već 10-tak dana ako isključimo ovaj slučaj s prekograničnim prijenosom lebdećih čestica iz Azije.