1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


WMO poziva na zaštitu radijskih frekvencija ključnih za vremenske prognoze

WIGOS Observations

WMO, 24. 10. 2019. - Svjetska meteorološka organizacija (WMO) uputila je vladama poziv na zaštitu radijskih frekvencija dodijeljenih službama za opažanje Zemlje ključnih za vremenske prognoze i dugoročno praćenje klime.

Na Svjetskoj radiokomunikacijskoj konferenciji, koja će se održati od 28. listopada do 22. studenog, donijet će se odluke koje će u velikoj mjeri utjecati na istraživanje Zemlje, praćenje okoliša i rad meteoroloških satelita.

Na konferenciji, koja se održava svake tri do četiri godine pod pokroviteljstvom Svjetske telekomunikacijske unije (ITU), revidiraju se Radijski propisi kojima se regulira uporaba radiofrekvencijskog spektra te satelitskih orbita. Razmatrat će se i upravljanje ograničenim resursima orbita/spektara.

U meteorološkoj zajednici raste zabrinutost da bi sve veće natjecanje za pojasne širine, povezano, između ostalog, s mobilnim podatkovnim uslugama sljedeće generacije (5G), moglo ići na štetu etabliranih aplikacija povezanih sa satelitima, radiosondama, zrakoplovima, radarima i drugim sustavima koji služe za opažanje Zemlje.

WMO nipošto ne želi omesti uvođenje novih telekomunikacijskih tehnologija kao što je 5G. Međutim, brine nas mogućnost njihova zadiranja u frekvencije kojima se služe aplikacije koje spašavaju živote, poput aplikacija za predviđanje vremena, kaže Eric Allaix, predsjednik WMO-ove grupe za koordinaciju radiofrekvencija.

Mora postojati ravnoteža između kratkoročnih komercijalnih i tehnoloških interesa s jedne te dugoročne globalne dobrobiti i sigurnosti s druge strane. Ne bismo smjeli riskirati poništenje mnogih postignuća do kojih smo došli u službama za upozorenja o prirodnim nepogodama i na taj način možda povećati broj poginulih i materijalnu štetu, rekao je g. Allaix.

U proteklim desetljećima broj poginulih znatno je smanjen zahvaljujući pravovremenim upozorenjima na opasne vremenske pojave. Taj napredak u izravnoj je vezi s uporabom daljinske detekcije temeljene na radiofrekvencijama, čiji podaci se izravno unose u numeričke sustave za prognoziranje vremena te se tako dobivaju točnije i dugoročnije prognoze.

Međutim, uporaba radijskog spektra pod sve većim je pritiskom zbog bežičnih tehnologija i drugih primjena, uključujući servise međunarodne mobilne telekomunikacije (IMT), u koje spadaju i nove tehnologije kao što je 5G.

Tehnike pasivne detekcije

Mnogi meteorološki sateliti u svojim se opažanjima koriste tehnikama pasivne detekcije, kojima se omogućuje dobivanje informacija o trenutačnom stanu Zemljina sustava koristeći se apsorpcijskim značajkama atmosfere.

Takva pasivna mjerenja vrše se osjetljivim instrumentima kojima se mjere mikrovalna značenja vrlo niska intenziteta koja prirodno emitiraju atmosfera i Zemljina površina. Te pasivne tehnike najpodložnije su smetnjama koje uzrokuju novi korisnici radijskih frekvencija koji stvaraju elektromagnetske emisije za vlastite svrhe.

Najveća zabrinutost vlada zbog frekvencijskog pojasa od 23,6-24 GHz, koji služi za pasivna satelitska opažanja, a nalazi se odmah pokraj pojasa od 24,25-27,5 GHz, koji služi za 5G i u kojem se trenutačno raspravlja. Trenutačne studije u sektoru radiokomunikacija (ITU-R) u svim frekvencijskim pojasevima pokazuju da se zaštita (pasivnih) senzora satelitskih službi za istraživanje svemira (EESS, engl. EarthExploration-Satellite Service), osobito u pasivnom pojasu od 23,6-24 GHz, može osigurati isključivo značajnim smanjenjem neželjenih emisija koje pripadaju standardu IMT-2020.

WMO i Svjetska telekomunikacijska unija (ITU) već čitav niz godina surađuju na zaštiti tih posebnih radijskih frekvencija putem ITU-ovih radijskih propisa, ali dužnost je članica tih organizacija da prime na znanje znanstvene studije i osiguraju održavanje i održivost prikladne zaštite.

Te će se odluke donijeti na Svjetskoj radiokomunikacijskoj konferenciji u trajanju od četiri tjedna, koja će se održati u egipatskom Sharmel-Sheikhu. Na događanju će se okupiti više od 3 500 sudionika iz 193 države članice ITU-a te 267 članica ITU-ovog Radiokomunikacijskog sektora (ITU-R) koji će predstavljati međunarodne organizacije, proizvođače opreme, mrežne operatere i forume industrije u svojstvu promatrača.

Ključ uspjeha konferencije WRC 19 u postizanju je konsenzusa o načinu uravnoteženja zahtjeva različitih službi kojima je potreban radiofrekvencijski spektar, kao što su aeronautičke, pomorske i satelitske službe,službe za odašiljanje, opažanje Zemlje, mobilne širokopojasne usluge, radioamateri i željeznice, priopćila je ITU.

WMO je zabrinuta da bi se posljedice odluka donesenih na Svjetskoj radiokomunikacijskoj konferenciji mogle manifestirati tek kada bude prekasno za njihovo poništenje. S time se slažu i operativni centri poput Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF) te agencija poput EUMETSAT-a i Europske svemirske agencije.

Svjetski meteorološki kongres

Svjetski meteorološki kongres – najviše tijelo Svjetske meteorološke organizacije koje donosi odluke – ove je godine donio rezoluciju u kojoj se izražava ozbiljna zabrinutost zbog stalne ugroženosti nekolicine radiofrekvencijskih pojaseva dodijeljenih meteorološkim pomagalima, meteorološkim satelitskim službama, satelitskim službama za istraživanje Zemlje te radiolokacijskim službama (meteorološki radari i radari vjetrenih presječnika) do koje dolazi uslijed razvoja drugih radiokomunikacijskih usluga.

Konkretno, rezolucijom se Svjetsku telekomunikacijsku uniju i administracije koje su njezini članovi moli da „osiguraju dostupnost i apsolutnu zaštitu radiofrekvencijskih pojaseva koji zbog svojih posebnih fizičkih karakteristika predstavljaju jedinstveni prirodni resurs za pasivnu detekciju atmosfere i Zemljine površine iz svemira te su od ključna značaja za istraživanje vremena, vode i klime i operacije povezane s njima.

Za dodatne informacije kontaktirati: Clare Nullis, službenik za odnose s medijima, WMO. E-pošta: cnullis(at)wmo.int Mobitel : +41 79 709 13 97