1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Atlas smrtnosti i ekonomskih gubitaka izazvanih vremenskim, klimatskim i vodnim ekstremima 1970 - 2012

DHMZ, 24. 7. 2014. - "Atlas smrtnosti i ekonomskih gubitaka izazvanih vremenskim, klimatskim i vodnim ekstremima 1970 - 2012" (The Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate and Water Extremes 1970-2012) zajednička je publikacija Svjetske meteorološke organizacije (WMO) i Centra za istraživanje epidemiologije katastrofa (CRED) Katoličkog sveučilišta u Louvainu, Belgija (UCL) objavljena u srpnju ove godine.

Nepogode i katastrofe vezane uz vrijeme, klimu i vode rastu posvuda u svijetu, dovode do gubitka ljudskih života te vraćaju mogućnosti ekonomskog razvitka pogođenog područja i po nekoliko godina, ako ne i desetljeća, unazad. Od 1970. do 2012. u svijetu je zabilježeno 8835 katastrofa, 1.94 milijuna smrtnih slučajeva te 2.4 bilijuna dolara ekonomskih gubitaka kao rezultat opasnih pojava poput poplava, ekstremnih temperatura, tropskih ciklona i uz njih vezanih epidemija kako navodi ovo najnovije izvješće. Prema Atlasu, oluje i poplave pokrivaju čak 79 % od broja svih katastrofa te su odgovorne za 55 % smrtnih slučajeva i 86 % ekonomskih gubitaka izazvanih vremenskim, klimatskim i vodnim ekstremima u razdoblju od 1970. do 2012. Samo suše su izazvale 35 % smrtnih slučajeva, prije svega zbog teških suša u Africi 1975. i 1983-84.

Atlas opisuje distribuciju i posljedice navedenih ekstrema, ističe mjere koje mogu pridonijeti boljoj prilagodbi na klimatske promjene te nastoji opskrbiti donositelje odluka i političare praktičnim informacijama za zaštitu života i vlasništva. Ono što svakako treba uzeti u obzir jest da se prirodne karakteristike (kao što su frekventnost, područje ili ozbiljnost) vremenskih, klimatskih i vodnih nepogoda danas mijenjaju i pojačavaju pod utjecajem dugoročnih klimatskih promjena izazvanih djelovanjem čovjeka, tako da ono što je vrijedilo jučer više neće vrijediti danas ili sutra.

Jedna od bitnih stavki ovog izdanja je i naglašavanje potrebe za što efikasnijim izvješćima, te standardiziranim i analiziranim podatcima o vremenskim, klimatskim i vodnim katastrofama koji će pridonijeti boljem razumijevanju ovakvih pojava i jačanju preventivnih platformi. Atlas uspoređuje izvješća o utjecajima meteoroloških, klimatskih i hidroloških ekstrema (kako ih je kategorizirao CRED) na stanovništvo i ekonomiju na globalnom nivou kao i na nivou regija (Afrika, Azija, Južna Amerika, Sjeverna i Centralna Amerika s Karibima, Jugozapadni Pacifik i Europa).