1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Izvješće o razvoju situacije izvanrednog stanja izazvanog nesrećom u nuklearnoj elektrani Fukushima

Japan, 37.4206 N 141.0329 E

DHMZ - 24. ožujak 2011. - S obzirom na razvoj meteorološke situacije i udaljenost izvora radijacije ne očekuje se prijenos niti taloženje radioaktivnog materijala na području Europe. Detaljni opis situacije i proračuni disperzije i taloženja radioaktivnog materijala dani su u nastavku.

Meteorološka situacija i očekivani razvoj u naredna 72 sata

U srijedu 23. ožujka u 0000 UTC dolina niskoga tlaka proteže se u smjeru istok-zapad južno od Tokija, krećući se prema jugu. U razdoblju do 0600 UTC u srijedu očekuje se razvoj i pomicanje središta niskog tlaka istočno od lokacije, dok se 0d 0600-1800 UTC očekuje njeno produbljavanje i daljnje pomicanje prema istoku dok sa zapada jača greben visokog tlaka. Do toga vremena očekuje se razvoj novoga centra niskoga tlaka iznad Japanskog mora koji se kreće prema istoku. Centar ovog novog sustava zahvatit će lokaciju s južne strane i spustiti se nad Tokio oko 1200 UTC 24 ožujka. Istovremeno do toga vremena će se razviti i novi centar niskoga tlaka nad Južnom Korejom, krećući se prema istoku s očekivanjem njegova dolaska u područje Tokija do 1200 UTC narednoga dana (25 ožujka), nakon čega će se produbljavati i premiještati u smjeru sjeveroistoka.

Putanje kretanja radioaktivnog materijala (trajektorije)

U prva 24 sata putanje kretanja na visini 500m od tla idu u smjeru juga, prateći obalu, a nakon toga dolazi do skretanja od obale prema Pacifiku. Na 1500m i 3000m visine materijal se kreće u pravcu estok-sjeveroistok prema Pacifiku. Prognostički modeli MeteoFrance-s i UK MetOffice-a daju identičnu prognozu i ocjenu situacije za promatrano područje.

Karte trajektorija pokazuju prognostičke pravce kretanja materijala oslobođenog 22.3. u 1520 UTC na visinama 500m, 1500m i 3000m.

(Trajektorije predstavljaju samo putanje čestica oslobođenih iz točkastog izvora u određeno vrijeme i ne opisuju procese disperzije oslobođenog materijala. Mape koncentracija i depozicije su zato bolji i pouzdaniji pokazatelj veličine područja zahvaćenog oblakom radioaktivnog materijala).

Koncentracije radioaktivnog materijala u zraku

Proračuni pokazuju disperziju radioaktivnog materijala oslobođenog 22. ožujka u 1520 UTC, s prognozom razvoja situacije u naredna 72 sata.

Depozicija radioaktivnog materijala

Integrirana karta depozicije (taloženja) radioaktivnog materijala i zahvaćeno područje prikazana je na slici u nastavku.