1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Temperatura zraka u Zagrebu u razdoblju 2011. - 2014.

DHMZ, 23. 12. 2015. - Prema izvještaju Svjetske meteorološke organizacije razdoblje 2011-2015. je globalno najtoplije petogodišnje razdoblje od početka mjerenja koje je bilo najtoplije na svim kontinentima osim Afrike.

Sukladno tome i u Zagrebu su, na meteorološkoj postaji Zagreb-Grič, u razdoblju 2011. - 2014. zabilježene najviše temperature zraka u cijelom razdoblju od 1861. godine od kada postoje motrenja. Od početka 20. stoljeća najtoplijih 14 godina zabilježeno je nakon 1991. godine, a među njima su i sve godine iz posljednjeg razdoblja 2011. - 2014. (Slika 1.).

Slika 1. Rangovi odstupanja srednje godišnje temperature zraka od srednjaka 1961. - 1990. poredani od najvišeg do najnižeg za posljednjih 50 godina (velika slika) i za razdoblje 1901-2014 (manja slika).

Visoke temperature zraka od kraja 20. stoljeća utjecale su na ubrzanje trenda srednjih godišnjih temperatura zraka (Slika 2., Tablica 1.). Tako je od početka stoljeća do 2014. godine trend srednje godišnje temperature zraka iznosio 0,1 °C na 10 godina (0,1 °C/10 godina), a u posljednjem 25-godišnjem razdoblju (1990. - 2014.) porastao je na 0,5 °C na 10 godina (0,5 °C/10 godina).

Slika 2. Trendovi odstupanja srednje godišnje temperature zraka od srednjaka 1961. - 1990. u razdoblju 1901. - 2014. na meteorološkoj postaji Zagreb-Grič.

Tablica 1.Trendovi odstupanja srednje godišnje temperature zraka, T i toplih i hladnih dana i noći za razdoblje 1901. - 2014.

Razdoblja T °C/10g
od
Topli dani
dani/10g od
Tople noći
dani/10g od
Hladni dani
dani/10g od
Hladne noći
dani/10g od
1901. - 2014. 0,12 0,13 0,23 0,45 0,51
1915. - 2014. 2,7 3,1 5,9 16,2 16,0
1940. - 2014. 4,4 4,1 6,5 13,3 19,5
1965. - 2014. -2,0 -2,2 -3,6 -4,9 -4,3
1990. - 2014. -2,8 -2,5 -4,2 -3,7 -5,0
Slika 3. Trendovi toplih i hladnih dana i noći na meteorološkoj postaji Zagreb-Grič.

Zatopljenje je uzrokovalo i promjene u učestalosti hladnih i toplih dana i noći (Slika 3.) te ubrzanje njihovih trendova, koje je osobito izraženo za tople dane i tople noći. Tako se broj toplih dana od 1901. do 2014. godine povećavao za 2,7 dana na 10 godina, a u posljednjem 25-godišnjem razdoblju 1990. - 2014. čak 16 dana na 10 godina. Slično, broj toplih noći za cijelo je razdoblje rastao brzinom od 4,4 dana na 10 godina, a u posljednjem razdoblju za 19,5 dana na deset godina. Ubrzanje trenda smanjenja uočava se i u broju hladnih dana i hladnih noći. U cijelom razdoblju hladni dani smanjivali su se za 2 dana a hladne noći za 2,8 dana na 10 godina, dok su u posljednjem 25-godišnjem razdoblju ti trendovi iznosili 4,3 odnosno 5 dana na 10 godina.

dr. sc. Ksenija Gaćeša-Zaninović