1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


IPCC Izvješće: Promjena klime predstavlja sveopći rizik, no ipak postoji mogućnost učinkovitog odgovora

Suočavanje s izazovima odgovora na veliko zatopljavanje klime

YOKOHAMA, Japan, 31. ožujka 2014. - Međuvladin panel za klimatske promjene (IPCC) objavio je izvješće u kojem se navodi kako se klimatske promjene već događaju na svim kontinentima i oceanima. Svijet je uglavnom loše pripremljen na rizike koje sa sobom donose klimatske promjene. U izvješću se također zaključuje da postoje mogućnosti odgovora na spomenute rizike, iako će biti teško njima upravljati u uvjetima velikog zatopljavanja.

Izvješće naslovljeno "Promjena klime 2014.: utjecaji, prilagodba i ranjivost sustava", što ga je izradila Radna grupa II IPCC-a, detaljno opisuje dosadašnje utjecaje na klimu, buduće rizike od klimatskih promjena, te mogućnosti za učinkovito djelovanje u smjeru smanjenja rizika. Za izradu izvješća odabrano je ukupno 309 sudionika iz 70 zemalja, u svojstvu autora-koordinatora, vodećih autora i redaktora. Oni su osigurali pomoć daljnjih 436 autora-suradnika, te ukupno 1729 stručnih i vladinih redaktora.

U izvješću se zaključuje da naš odgovor na klimatske promjene uključuje opredjeljenja naspram rizika u svijetu koji se mijenja. Karakter rizika koji su posljedica klimatskih promjena sve je jasniji, iako nas klimatske promjene ne prestaju iznenađivati. U izvješću se identificiraju osjetljive skupine stanovništva, industrije i ekosustavi širom svijeta. Također je utvrđeno da rizik proizlazi iz ranjivosti (nedostatne pripremljenosti) i izloženosti (ljudi ili imovine u rizičnim područjima) koji se preklapaju s opasnim pojavama (traumatične klimatske pojave ili trendovi). Svaka od ove tri komponente može poslužiti kao cilj za osmišljeno djelovanje u smjeru smanjenja rizika.

"Živimo u eri klimatskih promjena uzrokovanih djelovanjem čovjeka", kazao je Vincente Barros, dopredsjedavajući Radne grupe II "U mnogim slučajevima nismo pripremljeni za rizike izazvane klimatskim promjenama kojima već sada svjedočimo. Ulaganje u bolju pripremu isplatit će se i kratkoročno i dugoročno."

Prema riječima Chrisa Fielda, dopredsjedavajućeg Radne grupe II, prilagodba u cilju smanjenja rizika izazvanih klimatskim promjenama upravo započinje, no više u smislu reakcije na prošle događaje nego priprema za budućnost koja donosi promjene.

"Prilagodba klimatskim promjenama nije nekakav egzotičan zadatak koji nitko nikada nije iskušao. Vlade, tvrtke i ljudske zajednice širom svijeta svoje iskustvo grade upravo na prilagodbama", kaže Field. "To iskustvo predstavlja polaznu točku za odvažniju i ambiciozniju prilagodbu koja će biti odlučujuća s obzirom na to da nadolaze promjene klime i društva u cjelini."

Budući rizici od klimatskih promjena uvelike ovise o jačini promjena. Sve veći razmjeri zatopljenja povećavaju vjerojatnost jakih i sveprisutnih utjecaja koji bi nas mogli iznenaditi ili nakon kojih neće biti moguć povratak na prijašnje stanje.

"Uz izražena zatopljenja uslijed stalnog rasta emisije stakleničkih plinova, upravljanje rizicima postat će pravi izazov te će čak i ozbiljna, održiva ulaganja u prilagodbu biti suočena s ograničenjima", ističe Field.

Već je zamjetan utjecaj klimatskih promjena na poljoprivredu, na ljudsko zdravlje, na ekosustave na kopnu i u oceanima, na zalihe vode, pa i na izvore sredstava za život u nekim zajednicama. Upadljiva karakteristika ovih utjecaja je da se događaju posvuda, od tropskih do polarnih područja, od malenih otoka do velikih kontinenata, pogađajući sve - od najbogatijih do najsiromašnijih zemalja.

"U izvješću se zaključno navodi kako su ljudi, zajednice i ekosustavi osjetljivi u cijelom svijetu, no s različitim stupnjem ranjivosti u različitim područjima. Klimatske promjene često su povezane s drugim teškim okolnostima i time se stvara još veći rizik", ističe Field.

Prilagodba može odigrati ključnu ulogu u smanjenju rizika, napominje Barros. "Djelomično je razlog tome činjenica da se svijet suočava s rizicima izazvanim klimatskim promjenama koje su već postale integralnim dijelom klimatskog sustava, uslijed emisija plinova u prošlosti i postojeće infrastrukture", kazao je Barros.

Field dodaje: "Razumijevanje činjenice da klimatska promjena predstavlja izazov u upravljanju rizikom otvara široke mogućnosti uključenja prilagodbi u ekonomski i društveni razvoj te u inicijative kojima je cilj ograničavanje budućeg zatopljenja. Nema sumnje da smo suočeni s izazovima, no razumijevanje tih izazova i kreativan pristup njihovom rješavanju doprinijet će tome da prilagodba klimatskim promjenama postane važan čimbenik u izgradnji ljepšeg svijeta, kako u bliskoj, tako i u daljoj budućnosti."

Rajendra Pachauri, predsjednik IPCC-a, kaže: "Izvješće Radne grupe II predstavlja važan korak naprijed u našem razumijevanju kako smanjiti rizik i kako upravljati rizikom izazvanim klimatskim promjenama. Zajedno s izvješćima Radne grupe I i Radne grupe III, ono nam pruža konceptualnu mapu ne samo bitnih obilježja izazova nastalih uslijed klimatskih promjena, nego i moguće opcije za njihovo rješenje".

Izvješće Radne grupe I objavljeno je u rujnu 2013., a izvješće Radne grupe III bit će objavljeno u travnju 2014. Ciklus IPCC Petog izvješća (AR5) o procjeni bit će zaključen s objavom Objedinjenog izvješća u listopadu 2014.

"Ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez predanog rada dopredsjedavajućeg Radne grupe II i stotina znanstvenika i stručnjaka koji su volonterski darovali svoje vrijeme kako bi se sačinilo ovo izvješće, kao i preko 1700 stručnih redaktora koji su dali svoj neprocjenjiv doprinos", naglasio je Pachauri. "Izvješća IPCC-a spadaju među najambicioznije znanstvene poduhvate u ljudskoj povijesti, stoga želim svim sudionicima smjerno iskazati zahvalnost na njihovu doprinosu."

Izvješće Radne grupe II unutar Petog izvješća IPCC-a (WGII AR5) dostupno je putem poveznica www.ipcc-wg2.gov/AR5 i www.ipcc.ch

Za daljnje informacije molimo kontaktirajte:
IPCC Press Office, Email: ipcc-media@wmo.int
Jonathan Lynn,+81452286439 ili Nina Peeva,+818035882519
IPCC Working Group II Media Contact, Email: media@ipcc-wg2.gov
Michael Mastrandrea, +16503534257

Pratite IPCC na Facebook i Twitter