1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


METMONIC: Sastanak u Zadarskoj županiji

DHMZ, 23. 2. 2017. - U cilju podrške realizaciji projekta "Modernizacije meteorološke motriteljske mreže u Republici Hrvatskoj (METMONIC)" ravnateljica Nataša Strelec Mahović sa suradnicima sastala se 16. 2. 2017. u Zadru s predstavnicima Zadarske županije: pročelnikom Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, Oliviom Meštrovićem i njegovim pomoćnikom, Zvonimirom Dorkinom te gradonačelnicima i načelnicima općina Zadarske županije.

Na sastanku je ravnateljica ukratko predstavila projekt METMONIC kojim se na području cijele Hrvatske želi povećati količina, poboljšati kvaliteta i dostupnost meteoroloških podataka, a predviđeno je i postavljanje radara na Jadranu te plutača. Projekt je vrijedan oko 42 miljuna eura i bit će financiran iz sredstava europskih strukturnih fondova.

Projektom je planirano na području cijele Republike Hrvatske postaviti ukupno 450 postaja. Glavni problem u ostvarenju projekta su lokacije postaja te je neophodna podrška predstavnika regionalne i lokalne samouprave. Naime, većina postojećih klimatoloških i kišomjernih postaja DHMZ-a nalazi se na privatnome zemljištu, a modernizacijom su predviđene nove postaje koje se sastoje od automatskih mjernih instrumenata koji zahtijevaju veću površinu za njihovo ispravno postavljanje u skladu sa standardima Svjetske meteorološke organizacije i stoga ih u većini slučajeva nije moguće postaviti na privatnom zemljištu.

Gradonačelnici i općinski načelnici zamoljeni su da osiguraju zemljište u lokalnom vlasništvu, ili predlože zemljište u državnom vlasništvu, za postavljanje automatskih meteoroloških postaja. Očekuje se prijedlog od 2 do najviše 5 lokacija za klimatološke (površine 255 m2: 15 x 17 m) i kišomjerne (36 m2: 6 x 6 m) postaje, a povoljnost lokacija ocijenit će stručnjaci DHMZ-a nakon obilaska terena. Dogovoreno je da će gradovi i općine o mogućim lokacijama obavijestiti DHMZ u roku naredna dva tjedna.

Važno je istaknuti da, osim osiguranja zemljišta, gradovi i općine neće imati dodatnih troškova vezanih za postavljanje i korištenje automatskih meteoroloških postaja. Izmjereni podaci bit će javno dostupni u 10 minutnim intervalima i moći će se koristiti za vlastite potrebe i primjene u turizmu, poljoprivredi, prometu i ostalim gospodarskim granama od interesa za lokalnu zajednicu.