1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Svjetski dan voda

DHMZ, 22. 3. 2016. - Na današnji dan diljem svijeta obilježava se Svjetski dan voda i to već 23 godine za redom. Naime, na konferenciji Ujedinjenih naroda o okolišu i razvitku (UNCED) u Rio de Janeiru 1992. dana je inicijativa temeljem koje je Generalna skupština UN-a usvojila deklaraciju te je od 22. 3. 1993. po prvi puta obilježen Svjetski dan voda.

Bez vode nema života i stoga je ona vrlo dragocjeni resurs, no nažalost u mnogim zemljama svijeta pitka voda nije svima dostupna. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije 663 milijuna ljudi, 1 od 10 njih nemaju pristup pitkoj vodi, a 1/3 stanovništva nema pristup dobrim sanitarnim uvjetima čime su uvelike izloženi riziku od zaraznih bolesti i prerane smrti. Od 1,6 milijuna ljudi koje svake godine umru od dijareje (i kolere), njih 90 % su djeca ispod 5 godina što dodatno naglašava ozbiljnost ovog problema.

UN ističe kako je pristup pitkoj vodi i pristup adekvatnoj sanitarnoj infrastrukturi ključna za ljudsko zdravlje, a osim što štedi vrijeme i novac donosi i nematerijalne koristi kao što su očuvanje dostojanstva, dobrobiti, privatnosti i sigurnosti ljudi. U srpnju 2010. Generalna skupština UN-a je tako prepoznala pristup čistoj vodi i odvodnji kao temeljno ljudsko pravo te je potvrdila da ono predstavlja osnovu za ostvarivanje svih ostalih ljudskih prava.

Kao i svake godine, UN-Water, entitet koji koordinira UN-ov rad na vodi i odvodnji određuje temu za Svjetski dan Voda koja odgovara trenutnim ili budućim izazovima. Ovogodišnja tema naziva Voda i poslovi (engl. Water and Jobs) fokusirana je na to kako kvaliteta i količina vodnih resursa može promijeniti živote radnika i transformirati ekonomiju i društvo. Prema podacima UN-a skoro pola radno sposobnih građana u svijetu radi u sektoru koji je povezan s vodom, koji ovisi o vodi ili osigurava njezinu sigurnu opskrbu.

Čovjek bez vode može izdržati do sedam dana, dok bez hrane ipak može tri puta dulje.

Voda je život i stoga cijenimo njezinu važnost, racionalno je koristimo i čuvajmo od zagađenja!