1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


In memoriam

Ivo Vuković
(31. 8. 1941. - 16. 8. 2019.)

Ivo Vuković rođen je u konavoskim Radovčićima. Osnovnu školu završio je u Grudi, a gimnaziju u Dubrovniku, nakon čega je otišao na studij u Zagreb na Prirodoslovno-matematički fakultet na kojemu je i diplomirao.

Cijeli svoj radni vijek proveo je u Državnom hidrometeorološkom zavodu, od 21. 10. 1968. sve do odlaska u mirovinu 30. 12. 2006. Počeo je raditi kao meteorološki tehničar u klimatološko meteorološkom sektoru, a nastavio u Centru za meteorološka istraživanja (današnji Sektor za meteorološka istraživanja i razvoj). Gotovo da nije bilo studije i elaborata na kojem Ivo nije surađivao. Sa svojim dugogodišnjim iskustvom u radu s meteorološkim podacima bavio se širokim rasponom poslova – od obrade i analize podataka do izdavanja potvrda o stanju vremena za vanjske korisnike.

I kao čovjek Ivo je bio samozatajan, ali sistematičan. Vrlo korektan i predan meteorološkoj struci, privatno je cijeli svoj život posvetio šahu, što smo svi u DHMZ-u znali. Bio je FIDE majstor, kapetan šahovske ekipe ŠK Mladost iz Zagreba, koja je niz godina u proteklim desetljećima bila jedna od najjačih u bivšoj državi, a potom i u Hrvatskoj. I u DHMZ-u je često tijekom pauze znao s kolegama zaigrati partiju šaha, prilikom kojih je sa svima dijelio svoje šahovsko znanje i umijeće.

Kolege iz DHMZ-a ga pamte ga kao vrlo pouzdanog, mirnog i staloženog kolegu i suradnika, koji je svoje znanje i iskustvo nesebično dijelio s mlađim kolegama. Kad je otišao u mirovinu, ostalo je prazno mjesto stručnjaka s ogromnim radnim iskustvom koje je bilo teško popuniti.


podijeli članak