1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Vodostaji rijeka uglavnom opadaju

DHMZ, 19. 5. 2023. - Ciklonalna aktivnost koja je proteklih tjedan dana donijela obilne oborine u Hrvatskoj, a i šire, napokon slabi. Sljedeći dani nam donose promjenjivi tip vremena s kojim se očekuju lokalni pljuskovi. Sukladno smirivanju vremena vodostaji rijeka u Hrvatskoj uglavnom opadaju.

Situacija na slivovima Kupe i Une se poboljšava. Vode Korane, Mrežnice, Dobre i Gline opadaju i nastavit će opadati.

Vodostaj rijeke Kupe od izvora do nizvodno od hidrološke postaje Rečica II ima tendenciju opadanja. Vodostaj u Jamničkoj Kiselici je pri svom maksimumu i lagano stagnira s tendencijom opadanja, a u Farkašiću lagano raste, no tijekom sljedećih sati se očekuje maksimum nakon čega će u poslijepodnevnim satima početi opadati. Na rijeci Korani u Karlovcu je 18. svibnja 2023. zabilježen maksimalni relativni vodostaj od +852 cm identičan rekordnom iz 2015. godine. Iako visoki vodostaji još traju novi maksimalni relativni vodostaj +865 cm je zabilježen 18. svibnja 2023. u Rečici 2, ali i dva dana ranije (16. svibnja 2023.) na rijeci Slunjčici u Rastokama od +101 cm.

Vodostaj rijeke Une cijelim svojim tokom ima tendenciju opadanja. Tijekom ovog poplavnog događaja zabilježena su dva nova maksimalna relativna vodostaja: na izvoru Une, na hidrološkoj postaji Donja Suvaja (koja radi od 1972. godine) je 15. svibnja 2023. je zabilježeno +204 cm, a na hidrološkoj postaji Dobretin (radi od 2010.) je 17. svibnja 2023. zabilježeno +395 cm.

Vodostaji Save do Crnca imaju tendencij opadanja. Nizvodno do Jasenovca vodostaji su u porastu s tendencijom stagnacije, a dalje nizvodno su u porastu s tendencijom porasta. Vodostaji su u domenama od srednje niskih do visokih voda. Ustava Prevlaka je i dalje otvorena pa se dio vode iz Save i dalje preusmjerava u retencije srednjeg Posavlja gdje se i zadržava.

Vodostaji Mure do Goričana imaju tendenciju opadanja, dok su nizvodno u porastu s tendencijom opadanja, u domenama srednje visokih i visokih voda.

Vodostaji Drave na hidrološkoj postaji Botovo su u porastu s tendencijom opadanja, a nizvodno do Terezinog Polja imaju tendencijom opadanja. Dalje nizvodno vodostaji imaju tendenciju porasta. Vodostaji Drave su u domeni srednje visokih voda.

Vodostaji Dunava imaju tendenciju porasta, u domenama srednjih i srednje visokih voda. Većina hidroloških postaja na navedenim rijekama je u redovnim mjerama ili pripremnom stanju obrane od poplava no na njima najvjerojatnije neće biti većih problema.

I manje rijeke sjeverne, ali i istočne Hrvatske, su proteklih dana imale visoke vodostaje, a poneke dosegle i nove maksimalne vodostaje. Tako je na Plitvici na hidrološkoj postaji Krkanec 17. svibnja 2023. (Slika 1.) zabilježen novi relativni maksimalni vodostaj od +269 cm, no ta postaja radi tek od 2016.

Slika 1. Rijeka Plitvica na hidrološkoj postaji Krkanec 17. svibnja 2023. prilikom hidroloških mjerenja velikih voda Sektora za hidrologiju DHMZ-a.
Slika 2. Rijeka Vučica na hidrološkoj postaji Marjančaci 19. svibnja 2023. kod Valpova gdje su također izmjerene velike vode

Sve hidrološke terenske ekipe su proteklih dana na terenu gdje mjere protoke naših rijeka i time prikupljaju vrijedne podatke rijetko uhvaćenih i izmjerenih maksimalnih voda (Slike 1. i 2.).