1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Strategija prilagodbe klimatskim promjenama

DHMZ, 17. 4. 2020. - Klimatske promjene predstavljaju rastuću prijetnju u 21. stoljeću i predstavljaju izazov za cijelo čovječanstvo jer utječu na sve aspekte okoliša i gospodarstva te ugrožavaju održivi razvoj društva. Prva je rečenica Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (Strategija prilagodbe) koja je objavljena u Narodnim novinama br. 46 tiskanim 15. travnja 2020., a usvojio ju je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 7. travnja 2020.

Cijeli proces izrade ovog važnog dokumenta vodilo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a izrada se sastojala od tri glavne faze: izrada znanstvene osnove za izradu Strategije prilagodbe, planiranje mjera prilagodbe klimatskim promjenama i izrada Strategije prilagodbe. Konačnom dokumentu su prethodile Zelena i Bijela knjiga. Zelena knjiga je radna inačica Strategije prilagodbe koja je išla na javnu rasprave te je na osnovu komentara i prijedloga s rasprave izrađena Bijela knjiga odnosno Nacrt strategije prilagodbe nakon koje je proveden postupak strateške procjene utjecaja na okoliš i izrađene je konačna Strategiju prilagodbe koju je usvojio Hrvatski sabor.

U svim fazama izrade bili su uključeni stručnjaci DHMZ-a. Sve podloge za izradu konačnog dokumenta strategije dostupne su na mrežnim stranicama posvećenim prilagodbi klimatskim promjenama, koju vodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Podaci dobiveni modeliranjem klime opisani u Strategiji prilagodbe nalaze se u središnjem Digitalnom akademskom arhivu i repozitoriju - Dabar) kojeg vodi Srce. O podacima brine i njima upravlja DHMZ te su oni dostupni akademskoj i znanstvenoj zajednici za daljnje korištenje i sektorsko modeliranje ovdje.

Strategija i uloga DHMZ-a

Dokument Strategije prilagodbe podijeljen je u osam glavnih poglavlja: Uvod, Opći ciljevi strategije prilagodbe, Međunarodni kontekst i politika EU, Situacija u Republici Hrvatskoj: projekcije buduće klime, procjena utjecaja i ranjivosti, Mjere prilagodbe klimatskim promjenama, Prioriteti strategije prilagodbe klimatskim promjenama, Provedba strategije prilagodbe i Strateška procjena utjecaja na okoliš strategije prilagodne i glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu.

U 5. poglavlju Mjere prilagodbe klimatskim promjenama navedeni su najviše izloženi i ranjiviji sektori u kontekstu klimatskih promjena, nazivi mjera za prilagodbu i jačanje otpornosti te ključni dionici. DHMZ se tako navodi kao ključni dionik u mjerama koje se odnose na vodne resurse, poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo i akvakulturu, bioraznolikost, energetiku, turizam, zdravlje, prostorno planiranje i uređenje, upravljanje rizicima te u općim mjerama. Drugim riječima DHMZ je uključen u mjere za sve ranjive sektore.

U 7. poglavlju Provedba strategije prilagodbe DHMZ je uključen u Institucionalni okvir za provedbu Strategije prilagodbe je istaknuto kako DHMZ upravlja meteorološkom i hidrološkom infrastrukturom (u suradnji s Hrvatskim vodama), infrastrukturom za motrenje kvalitete zraka i nacionalnim arhivom meteoroloških, hidroloških i njima srodnih podataka. Među zadatke DHMZ-a spada praćenje klime i klimatskih promjena i klimatska istraživanja. Njegova uloga u provedbi Strategije prilagodbe bit će prije svega u klimatskom modeliranju i praćenju stanja klimatskih pokazatelja.

Kako je navedeno u uvodnom poglavlju dokumenta vrijednost ove Strategije prilagodbe je i ta što se po prvi put u jednom strateškom dokumentu daje procjena promjene klime za Hrvatsku do kraja 2040. i 2070. godine, mogući utjecaji i procjena ranjivosti što bi trebao biti poticaj da se opisani rizici dodatno integriraju u sektorske strateške i planske dokumente na nacionalnoj i lokalnoj razini. Ovime i u suradnji s ostalim inicijativama može se postići dobar nacionalni okvir za jačanje otpornosti cijelog društveno-ekonomskog sustava Republike Hrvatske na klimatske promjene što nam je svima kao građanima ove zemlje zajednički interes.

Cjelovit tekst dokumenta strategije dostupan je ovdje.