1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Hrvatska podrška GEO-u i GEOSS-u

DHMZ, 17. 1. 2014. - Danas će se u Ženevi održati ministarski sastanak međuvladine organizacije pod nazivom Grupa za motrenje Zemlje (GEO) koja okuplja 90 vlada i Europsku komisiju te 67 suradničkih međuvladinih, međunarodnih i regionalnih organizacija koje se bave motrenjem Zemlje i srodnim poslovima.

Na sastanku će se obilježiti desetljeće pionirskih ekoloških aktivnosti GEO grupe te će biti usvojena Ženevska GEO deklaracija: Objedinjavanje motrenja za održivost našeg planeta (Integrating Observations to Sustain our Planet). Sudionici sastanka predložit će sljedeći desetogodišnji mandat za GEO (do 2025. godine). Hrvatska, koju u ime Vlade RH na GEO samitu predstavlja Ivan Čačić, ravnatelj DHMZ-a, podržava Deklaraciju te produženje mandata GEO.

Čačić će uime Hrvatske u podršci Ženevske deklaracije podržati i nastavak uspostave sveobuhvatnog, usklađenog, dohvatljivog i održivog sustava motrenja atmosfere, hidrosfere, litosfere i biosfere Zemlje tzv. Globalnog sustava svih sustava motrenja na Zemlji (GEOSS) kao misije organizacije GEO u sljedećih deset godina. Također će istaknuti doprinos Republike Hrvatske GEOSS-u kroz:

  • modernizaciju mreže meteoroloških, hidroloških i postaja za kvalitetu zraka koristeći strukturne EU fondove za period 2014-2020.
  • jačanje, objedinjavanje i proizvodnju podataka - kroz uspostavu Regionalnog pomorskog centra za Jadran kao dijela informacijskog sustava Svjetske meteorološke organizacije (WIS) i skorašnjeg integriranog globalnog motriteljskog sustava (WIGOS), koji će objediniti informacije iz područja meteorologije, oceanografije i hidrologije
  • izvještavanje o temeljnim klimatskim varijablama u sklopu Nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji UN-a o promjeni klime (UNFCCC).