1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Suša u podzemlju

DHMZ, 16. 8. 2022. - Podzemne vode predstavljaju jedan o najvažnijih prirodnih resursa, a njihovu važnost u Hrvatskoj najbolje ilustrira činjenica da čak 83 % vode za javnu vodoopskrbu (podatak iz 2020. godine) dolazi iz podzemnih voda.

Nažalost, aktualna suša čije su posljedice najvidljivije na biljkama i niskim vodostajima rijeka, vidljive su i na razinama podzemnih voda koje zbog svoje zaštićenosti i kvalitete predstavljaju najbolji izvor vode za piće.

Kvaliteta i količina podzemnih vode prati se pijezometarskim bušotinama (odnosno zdencima malog promjera) na kojima se mjeri razina podzemnih voda, a DHMZ kroz mrežu 703 hidrološke postaje podzemnih voda istražuje, analizira i prati ovaj nezamjenjiv i dragocjeni resurs.

Šest hidroloških postaja podzemnih voda, dvije uz rijeku Savu, u okolici Zagreba (Borovje, Mičevec) te četiri postaje uz rijeku Dravu (Repaš, Gornja Šuma, Gornji Miholjac, Čađavica), ukazuju na opadanje razine podzemnih voda tijekom lipnja i srpnja 2022. te sugeriraju kako će se taj trend nastaviti i u mjesecima koji dolaze.

Na hidrološkoj postaji podzemnih voda Gornji Miholjac (Drava) već su u lipnju zabilježeni novi apsolutni minimumi razine podzemne vode (RPV). Dosadašnji apsolutni minimum bio je 103,08 m n.m. izmjeren 6. 12. 1990. Tijekom mjeseca lipnja 2022. je izmjerena RPV od 103,07 m n.m., a tijekom srpnja 102,84 m n.m. To ukazuje da je apsolutni minimum RPV niži za 24 cm te se očekuje, obzirom na aktualne sušne prilike, da će nastaviti padati.

Razine podzemnih voda na sva četiri dravska pijezometra bile su ispod mjesečnih srpanjskih minimuma za referentno razdoblje 1991. - 2020. i to 12 cm na Repašu, 13 cm na Gornjoj Šumi, 57 cm na Gornjem Miholjcu i 37 cm na Čađavici (na njoj je i u lipnju RPV bila ispod prosječnih lipanjskih).

Na Borovju je izmjerena RPV 2 cm niža od mjesečnog minimuma za referentno razdoblje 1991. – 2020. s vjerojatnim nastavkom opadanja.

Važno je istaknuti da je na svim ovdje prikazanim hidrološkim postajama (izuzev Mičevca) tijekom srpnja 2022. izmjerena razina podzemnih voda ispod mjesečnih minimuma razdoblja 1991. - 2020.

Podzemne vode u inertnim aluvijalnim vodonosnicima središnje, sjeverne i istočne Hrvatske (tj. oko Save i sjeverno od nje) primarno ovise o podzemnom dotoku, površinskim vodama koje već dulje vrijeme bilježe minimume i o oborinama. U njima se suša duže razvija, ali i duže traje zbog sporijeg tečenja podzemljem. Minimumi podzemnih voda u tom dijelu Hrvatske bilježeni su uglavnom krajem ljeta i tijekom jeseni.

No, prikupljeni podaci za lipanj i srpanj 2022. pokazuju kako se suša razvija, ne samo na površini, nego i u podzemlju. Iako nevidljiva, ništa manje zanemariva.

Animacija grafova razina podzemnih voda (RPV) za lipanj i srpanj 2022. za šest hidroloških postaja podzemnih voda s apsolutnom minimalnm RPV za refernetno razdoblje 1991. - 2020.