1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Nova upravna zgrada DHMZ-a

DHMZ, 16. 3. 2016. - Zgrada Državnog hidrometeorološkog zavoda na adresi Grič 3 u Zagrebu izgrađena je 1826. godine i spomenik je kulture I. kategorije. Tijekom godina rađene su nadogradnje i prenamjene, od palače plemića Jelačića, Gradske realke, ženskog liceja, Banskog suda te Geofizičkog zavoda do sadašnje funkcije upravne zgrade DHMZ-a.

Potrebe DHMZ-a već duže vrijeme prerastaju mogućnosti koje sadašnja lokacija rada pruža. Održavanje objekta tijekom svih godina u kojima DHMZ u njemu djeluje otežano je, kako zbog starosti objekta, tako i zbog nefunkcionalnosti prostora. Neadekvatnost tlocrtne dispozicije objekta za djelatnost DHMZ-a proizlazi iz nedovoljne veličine i trošnosti te improvizirane adaptacije za potrebe razvoja u funkcionalnom, građevinskom i instalaterskom smislu, bez mogućnosti primjerenog dimenzioniranja i raspodjele po funkcijama.

Postojeća zgrada predstavlja sigurnosni rizik za ljude koji u njoj rade te za opstojnost službe i kapital sadržan u arhivi nulte kategorije i bazama podataka (nizovi dulji od 150 godina) koje su dio nacionalnog blaga Republike Hrvatske i svjetske meteorološke baštine. Konstrukcijska, prostorna i instalacijska ograničenja ozbiljno priječe redovan rad službe i zbog navedenog radni je prostor postao ograničavajući faktor ne samo razvitka hrvatske meteorologije, hidrologije i praćenja kvalitete zraka već i njihove održivosti, a posljedično tome i odgovarajuće podrške sigurnosti građana.

Nova suvremena i opremljena zgrada, u kojoj su objedinjene sve djelatnosti, postala je nužnost kako bi se DHMZ mogao adekvatno modernizirati. Stoga je DHMZ pokrenuo "Projekt modernizacije Državnog hidrometeorološkog zavoda - I faza" - priprema za zalihe infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj 2014.-2020., a prvi korak u ovom projektu je osiguranje zemljišta za izgradnju nove zgrade.

Državni ured za upravljanje državnom imovinom izdao je suglasnost DHMZ-u za izgradnju nove upravne zgrade te pripadajućeg fenološkog vrta u dijelu kampusa na Borongaju u vlasništvu Republike Hrvatske.

Slika 1. Prikaz katastarske čestice DHMZ-a (crveno) u kampusu na Borongaju
Slika 2. prof. dr. sc. Rinaldo Paar s Geodetskog fakulteta predaje elaborat predstavnicima DHMZ-a i s njima razgledava katastarsku česticu.