1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Bespovratna sredstva iz EU fondova za projekte DHMZ-a

DHMZ, 12. 4. 2013. - Središnja agencija za financiranje i upravljanje (SAFU) i Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) sklopili su 9. travnja 2013. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu IPA projekta koji financira Fond za ulaganje u znanost i inovacije (Science and Innovation Investment Fund Grant Scheme - IPA 2007 HR 16 I PO 001 Regional Competitiveness Operational Programme 2007-2011 for Community Assistance under the IPA Regional Development Component in Croatia).
Riječ je o projektu Inovativna meteorološka podrška upravljanju energijom vjetra (Weather Intelligence for Wind Energy - WILL4WIND ).

Ciljevi projekta su:

  • povećanjem točnosti prognoze vjetra pridonijeti efikasnijem integriranju vjetrovnih elektrana u nacionalni električni sustav
  • procijeniti uspješnost naprednog sustava prognoze vjetra i procijeniti nepouzdanost prognoze
  • integrirati poboljšanu tehnologiju prognoze vjetra u sustav upravljanja vjetrovnom energijom
  • skrenuti pozornost na nužnost istraživanja u području meteorologije za primjenu u hrvatskoj industriji i energetskom sektoru.

Ukupna vrijednost projekta: 535.863,41 EUR
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: 438.336,27 EUR
Iznos nacionalnog sufinanciranja: 97.527,14 EUR


SAFU je isti dan, 9. travnja 2013., sklopio ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Unapređenje istraživanja, razvoja i mogućnosti prijenosa tehnologije u sustavu upravljanja energijom u zgradarstvu (Enhancement and Technology Transfer Capacities in Energy Management System for Buildings - ENHEMS-Building) s Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER) na kojem je DHMZ partner.

Opći cilj projekta je uspostaviti mnogostruki transfer tehnologije u Sustavu Upravljanja Energijom u Zgradarstvu (SUEZ), a specifični ciljevi su sljedeći:

  • kreirati niz lako dostupnih i upotrebljivih alata za potrebe SUEZ-a,
  • izgraditi mrežu za mjerenje komponenti Sunčevog zračenja i infrastrukturu za modeliranje Sunčevog zračenja na području Republike Hrvatske,
  • razviti sustav prognoze vremena prilagođen za potrebe SUEZ-a i usklađen s komunikacijskom tehnologijom za prijenos podataka,
  • instalirati SUEZ na postojeći sustav automatskog upravljanja zgradama,
  • uspostaviti centar za transfer tehnologije za SUEZ.

Ukupna vrijednost projekta: 569.145,84 EUR
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: 479.045,84 EUR
Iznos nacionalnog sufinanciranja: 90.100,00 EUR


Provedba ovih projekata ugovorena je u trajanju od 24 mjeseca.