1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Logo FRISCO1

Završna konferencija projekta FRISCO1

DHMZ, 11. 7. 2019. - Završna konferencija EU projekta FRISCO1 (Prekogranično usklađeno slovensko-hrvatsko smanjenje rizika od poplava – negrađevinske mjere) na kojem je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) partner održana je 10. srpnja 2019. u Zagrebu. Glavni cilj projekta je smanjenje rizika od poplava na prekograničnim slivovima rijeka Bregane, Dragonje, Drave, Kupe, Mure i Sutle. Projekt je provodilo osam projektnih partnera, tri iz Hrvatske: Hrvatske vode (vodeći partner), DHMZ te Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo civilne zaštite (prije Državna uprava za zaštitu i spašavanje) te pet iz Slovenije: Ministarstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje i Inštitut za hidravlične raziskave. Projekt je financiran iz programa INTERREG VA Slovenija – Hrvatska 2014. -2020. i nakon 40 mjeseci provođenja završava 10. kolovoza 2019.

Projekt je bio podijeljen u 10 radnih grupa s pratećim aktivnostima. DHMZ je zajedno s ARSO bio vodeći partner na dvije projektne aktivnosti: Izrada baza podataka za upravljanje rizicima od poplava te Izrada i unapređenje hidroloških modela za prognoziranje poplava.

U prvoj aktivnosti DHMZ je bio zadužen za slivove Kupe, Bregane i Drave. Prikupljani su brojni prostorni podaci, snimani novi poprečni profili vodotoka (456 na Kupi, 171 na Bregani). Kontrolirani i uređeni podaci rezultirali su izradom baza prostornih podataka. Vremenski podaci su uključili sva dostupna meteorološka i hidrološka mjerenja predmetnih slivova te njihove statističke obrade i analize. Na temelju navedenog DHMZ je izradio hidrografske atlase za projektne slivove Kupe, Bregane i Drave na hrvatskom i slovenskom jeziku. Kako bi meteorološki i hidrološki podaci u realnom vremenu, ali i svi prikupljeni podaci bili vidljiviji i dostupniji zainteresiranima - DHMZ je kroz ovu aktivnost osmislio i izradio geoportal kojem se može pristupiti ovdje.

U drugoj aktivnosti DHMZ je bio zadužen za slivove Kupe, Bregane i Sutle. Uključivanjem svih podataka i novih snimljenih poprečnih profila poboljšanaje postojeća hidrološka operativna prognoza.

Pored navedenih vodećih uloga DHMZ je aktivno sudjelovao u radu svih 10 radnih grupa i pratećim projektnim aktivnostima. Projektom FRISCO1 ostvareni su zadani ciljevi, što uključuje i poboljšane baze podataka, hidrauličke i prognostičke modele slivova rijeka, karte opasnosti i rizika od poplava, izrađene su studije izvodljivosti, podloge i tehnička dokumentacija za provedbu građevinskih mjera (koje se provode kroz projekt FRISCO2) te je podignuta svijesti javnosti o rizicima od poplava.